Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Nieuwe informatieronde in Deventer

DEVENTER – Nadat de VVD uit de coalitiebesprekingen is gestapt voor een nieuw College van B en W in Deventer, hebben de drie resterende partijen Gemeentebelang, PvdA en D66 zich gebogen over een vervolg.Ze denken een nieuwe relatief korte informatieronde nodig te hebben om de mogelijkheden te onderzoeken voor een stabiele coalitie, mede gelet op de eerder gevoerde gestopte formatie.

De partijen hebben burgemeester Martijn Dadema van Raalte bereid gevonden deze informatieopdracht uit te voeren.

Woensdag 23 mei 2018 wordt dit voorstel gepresenteerd aan de gemeenteraad.