Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Presentatie ‘Wijs met Medicijnen’

DEVENTER – De PCOB heeft in overleg met de apothekersorganisatie KNMP een bijeenkomst gepland op woensdag 18 april om 14.30 uur in de van Vlotenhof. Mw. Judith Borst van apotheek de Vijfhoek zal tijdens deze bijeenkomst een presentatie verzorgen over het thema: ‘Wijs met Medicijnen’.Ouderen hebben vaak meerdere chronische aandoeningen, waarvoor zij verschillende medicijnen gebruiken. Die medicijnen hebben allemaal hun eigen bijwerkingen en kunnen bovendien wisselwerkingen veroorzaken. Medicijnen kunnen ook anders gaan werken naarmate iemands gezondheidstoestand verandert. Het complexe medicijngebruik van ouderen vergt dan ook een uitgekiende farmaceutische begeleiding. Hoe zorgen apothekers ervoor dat iedere patiënt zorg op maat ontvangt? En op welke wijze kunnen ouderen zelf bijdragen aan hun eigen veilig medicijngebruik? Deze onderwerpen komen op woensdagmiddag 18 april in de Van Vlotenhof zeker aan de orde.