Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Rabobank Coöperatiefonds draagt ook in 2017 bij aan Sallandse projecten

DEVENTER – Woensdag 8 februari ontvingen zeventien Sallandse organisaties een cheque voor een bijdrage van het Rabobank Salland Coöperatiefonds. Er werd voor € 52.523,- aan cheques uitgereikt. In 2016 gaf Rabobank Salland via het Coöperatiefonds € 260.398,75, van haar winst terug aan Salland. Een overzicht van de diverse organisaties die deze keer een cheque voor een Coöperatiefondsbijdrage hebben ontvangen leest u in de advertentie elders in deze krant.

Directievoorzitter Ed den Besten: “Met een eenmalige bijdrage uit het Coöperatiefonds worden uiteenlopende initiatieven ondersteund die bijdragen aan de leefbaarheid van de lokale gemeenschap. Rabobank Salland heeft zo een aandeel in projecten waarvan veel inwoners van Salland kunnen profiteren. Als coöperatieve bank voelen wij ons betrokken bij de Sallandse samenleving. Daarom laten wij via het Coöperatiefonds jaarlijks een deel van onze winst terugvloeien in die samenleving. De zeggenschap over eventuele toekenning van een bijdrage ligt bij een commissie die is samengesteld uit leden van onze ledenraad. Ook bepalen zij de hoogte van de verschillende donaties.”

 

Coöperatiefonds

In 2017 komt de Commissie Coöperatiefonds drie keer bij elkaar om ingediende aanvragen te beoordelen. Met een bijdrage van het Coöperatiefonds ondersteunt Rabobank Salland investeringen, waarvan een groot deel van de samenleving kan profiteren. Heeft of kent u ook zo’n initiatief? Kijk dan eens bij ‘Sponsoring en donaties’ op de website rabobank.nl/salland hoe u een aanvraag kunt indienen.

 

Hart voor Salland

Binnenkort kunnen leden van de bank weer stemmen tijdens de actie Hart voor Salland. Deze actie is er om verenigingen en stichtingen financieel een steuntje in de rug te geven. Ieder lid van de bank krijgt 5 stemmen die zij van 10 t/m 20 maart 2017 kunnen toekennen aan verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. ‘Hart voor Salland’ was in de afgelopen jaren een groot succes. In 2016 verdeelden 357 verenigingen en stichtingen € 150.000,- die hiervoor uit de winst van Rabobank Salland beschikbaar was gesteld. Dit jaar hebben bijna 400 verenigingen en stichtingen zich aangemeld en wordt vanuit de winst weer € 150.000,- beschikbaar gesteld voor ‘Hart voor Salland.’