Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Rabobank Coöperatiefonds draagt weer bij aan

Sallandse projecten

rabobank-cooperatiefonds

DEVENTER – Woensdag 2 november ontvingen veertien Sallandse organisaties een cheque voor een bijdrage van het Rabobank Salland Coöperatiefonds. Er werd voor € 42.228,25 aan cheques uitgereikt. Verdeeld over 77 projecten geeft Rabobank Salland in 2016 via het Coöperatiefonds € 260.398,75, van haar winst terug aan Salland.

Directievoorzitter Ed den Besten: “Met een eenmalige bijdrage uit het Coöperatiefonds worden uiteenlopende initiatieven ondersteund die bijdragen aan de leefbaarheid van de lokale gemeenschap. Rabobank Salland heeft zo een aandeel in projecten waarvan veel inwoners van Salland kunnen profiteren. Als coöperatieve bank voelen wij ons betrokken bij de Sallandse samenleving. Daarom laten wij via het Coöperatiefonds jaarlijks een deel van onze winst terugvloeien in die samenleving. De zeggenschap over eventuele toekenning van een bijdrage ligt bij een commissie die is samengesteld uit leden van onze ledenraad. Ook bepalen zij de hoogte van de verschillende donaties.”

 

Het Coöperatiefonds draagt bij aan:

• Stichting Biljartcentrum De Dam Deventer: aanschaf meubilair.

• ABS voetbal Bathmen: tribunetoegang mindervaliden.

• Stichting Duurzaam Heino: bijenstal in de Dorpsboomgaard.

• Jeu-de-Boulevereniging de Vijfhoek Deventer: accommodatieverbetering.

• Landbouwmuseum De Laarman Luttenberg: museum duurzaam verbouwen tot een bezoekers- en activiteitencentrum waar het bruist van activiteiten voor jong en oud.

• Deventer Verhaal: Palmyra, stad van duizend zuilen.

• Stichting Dorpshuus Heino: meubilair terras Dorpshuus.

• Stichting Muziekhuis Deventer: aanschaf ‘Arabische’ muziekinstrumenten.

• HSV The Eagles Deventer: honk- en softbalspeelgelegenheid.

• Stichting Welzijn Olst-Wijhe: project ‘Fleurig Wijhe’ met bloemenmanden in centrum.

• The Swinkling Stars Raalte: aanschaf piano en muziekstandaards.

• Zorggroep Raalte, locatie Schuilenburg: project Samen bewegen bij Schuilenburg.

• PB Wesepe Veegploeg dorps- en kerkplein: aanschaf diverse materialen.

• SV Helios Deventer: SV Helios heeft naast haar voetbalactiviteiten een belangrijke maatschappelijke rol in de buurt. In het clubgebouw gaat men daarom vier maatschappelijke ruimten realiseren.

 

Coöperatiefonds

Vier keer per jaar komt de Commissie Coöperatiefonds bij elkaar om ingediende aanvragen te beoordelen. Met een bijdrage van het Coöperatiefonds ondersteunt Rabobank Salland investeringen, waarvan een groot deel van de samenleving kan profiteren. Heeft of kent u ook zo’n initiatief? Kijk dan eens bij ‘Sponsoring en donaties’ op de website rabobank.nl/salland hoe u een aanvraag kunt indienen.