Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Rabobank ‘Hart voor Salland’-actie weer van start

Ed den Besten (tweede van rechts) en Rabobankmedewerker en presentatrice Esther Stumpf tijdens de finaleavond van 2016 tussen blije bestuurders met hun cheques met een mooie bijdrage.

DEVENTER – Rabobank Salland organiseert weer de jaarlijkse actie ‘Hart voor Salland’. Een financiële bijdrage van ‘Hart voor Salland’ aan (sport-)verenigingen en maatschappelijke instanties in Salland kan een aandeel zijn in het realiseren van initiatieven. Initiatieven die bij deze organisaties zonder deze bijdrage misschien op het wensenlijstje blijven staan.

Directievoorzitter Ed den Besten geeft aan dit voor Salland een belangrijke actie te vinden: “Met ‘Hart voor Salland’ benadrukken we ons karakter als lokaal betrokken coöperatieve bank en geven wij via het stemgedrag van onze leden een deel van onze winst terug aan de lokale gemeenschap.”

Leden hebben dus de beslissende stem?

“Inderdaad, niet de bank maar onze leden mogen aangeven wie zij een steuntje in de rug willen geven. Dit kan een algemene bijdrage zijn aan de organisatie of voor de realisatie van projecten. Bijvoorbeeld de opknapbeurt van een clubgebouw, aanschaf van spel- of sportmiddelen. We hebben in ons werkgebied, de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, ruim 90.000 klanten waarvan er 23.500 lid zijn van de bank. Al onze leden krijgen de mogelijkheid te stemmen op hun favoriete vereniging of stichting. Zij ontvangen in de week voorafgaand aan de stemperiode een unieke persoonlijke code waarmee vijf stemmen via internet uitgebracht kunnen worden.”

Als klant is men dus niet automatisch lid van Rabobank Salland. Bij de persoonlijke gegevens in internetbankieren is te zien of men lid is. Ook kan hiervoor met de bank worden gebeld via (0570) 508555.

Den Besten: “En is een klant nog geen lid, dan kan hij of zij zich voor het, overigens gratis, lidmaatschap ook aanmelden via onze website. Als dit tijdig gebeurt, kan er nog dit jaar bij ‘Hart voor Salland’ worden gestemd.”

Wanneer kunnen de leden stemmen?

“Van 10 tot en met 20 maart kan er worden gestemd voor ‘Hart voor Salland’. Vorig jaar hebben ruim 7.650 leden in totaal 37.515 stemmen uitgebracht. Dat leverde per stem € 4,- op”, aldus een enthousiaste Den Besten. “Ik hoop dat onze leden ook dit jaar weer massaal gaan stemmen. De verenigingen en stichtingen die zich aanmelden om mee te doen aan de actie, kunnen een financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Op die manier creëren onze leden hun aandeel in een vitale en leefbare woon- en werkomgeving. En daar profiteert uiteindelijk de hele Sallandse gemeenschap van.”

Wie kunnen meedoen aan Hart voor Salland?

“Verenigingen en stichtingen die bij ons bankieren kunnen zich via de website rabobank.nl/salland aanmelden voor deelname aan ‘Hart voor Salland’. Dit kan nog tot 6 februari. Na het aanmelden begint voor hen meteen het belangrijkste onderdeel van de actie: stemmen verzamelen! Alle deelnemers proberen zoveel mogelijk hun achterban te enthousiasmeren en op die manier zoveel mogelijk stemmen te winnen. Wij stellen promotiematerialen ter beschikking, van flyers tot posters en banners voor de website. We vragen geen tegenprestatie, maar als een vereniging of stichting ons vermeldt op hun website of op een reclamebord langs het veld, vinden we dat niet vervelend”, zegt Den Besten met een glimlach.

Kan de actie ook voor kleine organisaties succesvol zijn?

“Het eerste jaar stonden vooral kleine verenigingen nogal sceptisch tegenover deelname aan ‘Hart voor Salland’. Tijdens de finaleavond werd het voor hen echter al snel duidelijk dat het aantal uitgebrachte stemmen hen een passende en welkome bijdrage opleverde. Dat komt ook omdat onze leden vijf stemmen mogen verdelen, waarbij geldt dat zij er maximaal drie op één organisatie mogen uitbrengen. En hoe meer stemmen een vereniging of stichting krijgt, hoe groter de bijdrage is. Voor de lokale organisatie is het dus belangrijk de achterban te stimuleren om de beschikbare stemmen te gebruiken. In de kleinere kernen is vaak een grote betrokkenheid. Dat zorgt er voor dat de kans op succes daar minstens even groot is als in een grotere kern. De actie ‘Hart voor Salland’ is er dus voor kleine en grote verenigingen en stichtingen. In 2016 verdeelden 357 deelnemers de € 150.000,- die wij uit de winst beschikbaar stelden. In 2017 kan wederom € 150.000,- verdeeld worden. Om mee te kunnen doen hebben we wel een aantal voorwaarden. Zo willen we onder meer dat deelnemers een lokaal karakter hebben, dat ze gevestigd zijn in het werkgebied van de bank en dat ze bij Rabobank Salland bankieren.”

Hoe kunnen de stemmers zien welke organisaties meedoen?

“Tijdens de stemperiode kan iedereen die een persoonlijke inlogcode heeft ontvangen in de stemmodule van de Hart voor Salland-website zien welke verenigingen en stichtingen meedoen aan de actie. Deze zijn in te zien op naam, in een totaaloverzicht en/of per cluster van enkele woonplaatsen.”

En dan de voor de deelnemers belangrijk(st)e vraag: Wanneer weten zij hoeveel geld ze krijgen?

Ed den Besten: “We verwachten alle deelnemende organisaties op maandagavond 10 april in de Deventer Schouwburg. Tijdens een grote finalebijeenkomst maken we het aantal uitgebrachte stemmen bekend en overhandigen we de verenigingen en stichtingen een cheque met het bedrag dat zij ontvangen. Dat uitdelen is altijd erg leuk om te doen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat onze leden via hun stemmen zorgen voor een mooi aandeel in de blije gezichten bij de penningmeesters tijdens deze afsluitende avond van Hart voor Salland 2017.”