Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Rabobank publiceert geïntegreerd jaarverslag 2017

Samen groeien in Nederland en daarbuiten

DEVENTER – Rabobank publiceert haar geïntegreerd jaarverslag 2017. De bank legt hierin maatschappelijke en financiële verantwoording af. Ook illustreert het uitgebreide verslag de betekenis van Rabobank voor mens, milieu en maatschappij en welke groei er in 2017 heeft plaatsgevonden.Rabobank wil als betekenisvolle coöperatieve bank en leidende F&A bank een belangrijke bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland en aan het duurzaam voeden van de wereld. De bank gaf hieraan het afgelopen jaar concreet vorm met de missie ‘Growing a better world together’. Dit met als resultaat verschillende pakkende initiatieven in Nederland en daarbuiten, meer tevreden klanten, baanbrekende innovaties en betere financiële resultaten. Op 15 februari werden de jaarcijfers al bekend gemaakt.

 

Geïntegreerde verslaglegging

Het geïntegreerde jaarverslag 2017 bevat ook de jaarrekening 2017 en het Pillar 3 report. Naast het jaarverslag 2017 publiceren alle 102 lokale Rabobanken tevens een compacte infographic met hun maatschappelijke impact in de regio. Ook geeft onderstaande link een totaaloverzicht met infographics, animaties en de jaarcijfers van 2017.

 

Maatschappelijke bijdrage in regio Salland

Ook lokaal wil Rabobank het verschil maken. De speerpunten daarbij zijn klanten verder helpen op het gebied van zelfredzaamheid en ondernemerschap. Ook het versterken van de lokale leefomgeving en bijdragen aan een duurzame voedselproductie zijn belangrijk. Directievoorzitter Ed den Besten aan het woord over de maatschappelijke rol en bijdrage van Rabobank Salland in haar werkgebied: “Als lokaal betrokken bank zetten wij ons in voor een vitale leefomgeving in Salland. Wij dragen graag bij aan lokale activiteiten die leefomgeving en sociale cohesie door sport, cultuur en het verenigingsleven versterken. We ondersteunen met ons Coöperatiefonds uiteenlopende initiatieven op genoemde gebieden en onze klanten hebben tijdens de jaarlijkse ‘Hart voor Salland’-campagne invloed op onze bijdrage aan Sallandse verenigingen en stichtingen. In 2017 was onze financiële bijdrage aan Salland 715.000 euro. Dit zijn een paar voorbeelden van onze maatschappelijke bijdrage die er voor zorgt dat men graag in Salland woont, werkt en leeft.”

 

Jaaroverzicht 2017 (zie www.rabobank.nl/samengroeien)

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.