Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Sallandse projecten ontvangen bijdrage Rabobank Coöperatiefonds

DEVENTER – Woensdag 8 november ontvingen 21 Sallandse organisaties een cheque voor een bijdrage van het Rabobank Salland Coöperatiefonds. Er werd voor € 63.962,- aan cheques uitgereikt. In totaal geeft Rabobank Salland in 2017 via het Coöperatiefonds ruim € 197.600,- van haar winst terug aan Salland. Met een eenmalige bijdrage uit het Coöperatiefonds worden uiteenlopende initiatieven ondersteund die bijdragen aan de leefbaarheid van de lokale gemeenschap.Directievoorzitter Ed den Besten: “Met een eenmalige bijdrage uit het Coöperatiefonds ondersteunen we uiteenlopende initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van de lokale gemeenschap. Rabobank Salland heeft zo een aandeel in projecten waarvan veel inwoners van Salland kunnen profiteren. Als coöperatieve bank voelen wij ons betrokken bij de Sallandse samenleving. Daarom laten wij via het Coöperatiefonds jaarlijks een deel van onze winst terugvloeien in die samenleving. De zeggenschap over eventuele toekenning van een bijdrage ligt bij een commissie die is samengesteld uit leden van onze ledenraad. Ook bepalen zij de hoogte van de verschillende donaties.”

 

Organisaties die een Coöperatiefondsbijdrage ontvangen:

• Stichting Vogeleiland Deventer: Renovatieproject Vogeleiland.

• IVN Raalte: Natuurproject Breng de Parnassia terug.

• Stichting Informatie Haarle: ICT-project dorpsinformatie.

• Dans- en Turnvereniging SVOD Deventer: Turnvloer.

• Basisschool Esmoreit Luttenberg: Uitdagend en duurzaam speelplein.

• Deventer IJsclub Kunstrijden: Trainingsmaterialen.

• ABS Gymnastiek en Jazzdance Bathmen: Klassiek ballet barres.

• Stichting Luttenberg 700: Uitkijktoren.

• Algemene Hulpdienst gemeente Raalte: Vrijwilligersproject.

• Salland Cricket Club Deventer: Opslagfaciliteit realiseren.

• Stichting Zwembad Lettele-Okkenbroek-Oude Molen: Kunstgras lig- en speelweide.

• Stichting Manege Heeten: Rijhalbodem.

• Stichting Live Music Heino: Licht- en geluidsinstallatie.

• Geert Groote Huis Deventer: Virtual Reality Experience.

• Stichting IJsbaan Haarle: Duurzame en betere verlichting.

• Tafeltennisvereniging Wijhe: Duurzame opknapbeurt clubgebouw.

• Basisschool De Linderte Raalte: Pannaveld met hekwerk.

• H. Nicolaaskerk Lierderholthuis: Klokkenstoel.

• Deventer Uitdaging: Opstart matchingsprojecten bedrijfsleven met maatschappelijke projecten.

• Basisschool Op WEG Haarle: Kunstproject in Haarle.

• Basisschool De Bongerd Boerhaar: Veiligheidsproject verkeersdeelname.

 

Volgende bijeenkomst Coöperatiefonds

In februari 2018 komt de Commissie Coöperatiefonds weer bij elkaar om ingediende aanvragen te beoordelen. Met een bijdrage van het Coöperatiefonds ondersteunt Rabobank Salland investeringen, waarvan een groot deel van de samenleving kan profiteren. Heeft of kent u ook zo’n initiatief? Kijk dan eens bij ‘Sponsoring en Rabofondsen’ op de website rabobank.nl/salland hoe u een aanvraag kunt indienen.