Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Vragen over asbestdaken

DEVENTER – Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Gemeenten hebben vanaf dat jaar de wettelijke verplichting tot handhaving. Wie na 1 januari 2024 nog een asbestdak heeft, kan door de gemeente middels een boete(dwangsom) worden verplicht, dit te verwijderen. Indien een asbestdak in een zeer slechte toestand verkeerd of verwaarloosd is, kan de gemeente nu al directe verwijdering eisen. Beschadigde dagen mogen niet tot 2024 blijven liggen.Gemeentebelang maakt zich zorgen over deze problematiek en daarom heeft Harry ten Have namens de fractie Gemeentebelang de volgende vragen aan het College gesteld:

1. Heeft uw college in beeld hoeveel m2 asbestdaken er in de gemeente Deventer zijn?

2. Hoeveel asbest daken zijn daarvan in slechte of verwaarloosde toestand?

3. Hoe kijkt het College aan tegen de problematiek rondom asbest?

4. Welke rol ziet het College weggelegd voor de gemeente?

5. Heeft uw college terzake een plan van aanpak met een bijbehorende begroting opgesteld?

6. Zo ja welke maatregelen zijn daarin opgenomen?

7. Hoeveel middelen zijn nodig/beschikbaar om de rol goed te vervullen?

8. Hoe worden/zijn bewoners door de gemeente geïnformeerd over asbestrisico’s en het aanstaande wettelijke verbod op asbestdaken?