Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Windenergie in Deventer onder voorwaarden langs de A1


Deventer – Het hele gebied langs de A1, van de IJssel tot aan de oostelijke gemeentegrens, is het gebied waar windenergie in Deventer onder voorwaarden mogelijk wordt. Het gebied staat al als zoekgebied voor windenergie vermeld in de gemeentelijke en provinciale omgevingsvisie. Daarmee is het ook het meest kansrijk. Plannen voor windenergie in dat gebied worden getoetst aan regels die de gemeente samen met betrokken partijen opstelt.
Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Met dit voorstel houdt de Deventer samenleving invloed op waar in het gebied windmolens mogen komen en hoe er rekening wordt gehouden met de omgeving.

Duidelijkheid
Windenergie is noodzakelijk om te voldoen aan de ambitie van Deventer om in 2030 de uitstoot van CO2 met 55% te verminderen en in 2050 energieneutraal te zijn. Dat laatste betekent dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als verbruikt. “Met dit besluit geven wij de inwoners van Deventer duidelijkheid over de manier waarop wij als college die ambitie in willen vullen. Windenergie is daar echt voor nodig, maar we gaan er wel regels voor opstellen,” aldus wethouder Thomas Walder.

Samen met inwoners
Die regels worden samen met belangstellenden opgesteld. Inwoners en ondernemers met een plan voor windenergie, moeten zich aan die regels houden. Voor een deel staan ze in de wet en voor een deel beslist de gemeenteraad erover. “Dan kun je denken aan voorwaarden die ervoor zorgen dat bewoners in het gebied kunnen meedenken, meedoen en ook meeprofiteren,” aldus Walder.

Vervolg
Als de gemeenteraad dit voorstel van het college omarmt, start het opstellen van de regels, die uiteindelijk weer door de raad worden vastgesteld. Dat is waarschijnlijk eind van dit jaar. De regels worden dan door de raad gebruikt bij de beoordeling van een initiatief voor windenergie in het gebied.

In de maand juni wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd waar dit besluit wordt toegelicht. Mensen met ideeën, vragen en opmerkingen kunnen mailen naar windenergie@deventer.nl.

Foto: Deventer.nl