Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Steenbrugge verzorgt jaarlijkse herinneringsbijeenkomst

Uitvaartlocatie geopend voor herdenken overleden dierbaren

DIEPENVEEN – Op vrijdag 2 november verzorgen Yardenhuis en Begraafplaats Steenbrugge tussen 18.30 en 21.00 uur een herinneringsbijeenkomst waarbij nabestaanden de mogelijkheid hebben om hun dierbaren te herdenken. Ook dit jaar staat het thema ‘Heimwee met een glimlach’ centraal.Vaker herdenken

Yarden wil voorzien in de behoefte van Nederlanders om momenten te creëren waarop zij hun dierbaren kunnen herdenken. Daarom opent zij tijdens de Herinneringsweken de deuren van haar crematoria in het hele land. Bezoekers kunnen hun dierbaren bijvoorbeeld herdenken met muziek, of ter nagedachtenis een kaars aansteken. Iedere locatie heeft een eigen programma. Uiteraard is iedereen welkom op deze herinneringsbijeenkomsten, ook mensen die geen lid zijn van Yarden en mensen die elders verzekerd zijn.

 

Gedachten levend houden

John Brunekreeft, locatiemanager Steenbrugge: “Gedachten aan onze overleden dierbaren levend houden kan helpen om beter met het verlies om te gaan. De laatste jaren zie je dat er iets is veranderd in onze omgang met de dood. We durven tegenwoordig steeds openlijker met elkaar te praten over de pijn van het verlies. Het blijft belangrijk om uiting te geven aan de gevoelens die het gemis van een naaste oproepen. Dit om de band die je had met de overledene te blijven voelen en om herinneringsmomenten in je leven in te bouwen. Momenten waarop je weer even volop mag stilstaan bij iemand die je dierbaar was. Met de Herinneringsweken willen wij daar een passende bijdrage aan leveren. We hopen de gevoelens van heimwee daarmee een kleine glimlach te geven.”

 

Programma Steenbrugge

De invulling van het programma op Steenbrugge is nagenoeg gelijk aan de druk bezochte bijeenkomsten in voorgaande jaren. De begraafplaats en het crematorium zijn sfeervol verlicht, er is livemuziek, een doorlopende herdenking in aula De Hanze van het crematorium, een gratis hapje en drankje in het restaurant waar gasten elkaar kunnen ontmoeten, troostende woorden. Iedereen kan op een eigen manier herdenken.

 

Over Yarden

Met bijna 100 jaar ervaring en een vereniging van bijna één miljoen leden is Yarden dé uitvaartorganisatie van heel Nederland. Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie. Door voorlichting en het initiëren van diverse activiteiten wordt bewustwording over leven, dood en afscheid bevorderd. Yarden maakt een persoonlijk afscheid voor iedereen bereikbaar en betaalbaar, omdat een goed afscheid mensen verder helpt. Met 200 vrijwilligers, 900 medewerkers (waaronder 102 lokale uitvaartverzorgers), 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en 7 begraafplaatsen in Nederland zit Yarden altijd in de buurt. Voor meer informatie: www.yarden.nl