Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Molen “De Hegeman”;

125 jaar het hart van Dijkerhoek

DIJKERHOEK – Dit jaar is het precies 125 jaar geleden dat de weduwe Klein Baltink-Willemsen, wonende op erve Hegeman, een molen liet bouwen voor haar zoon Gerrit Klein Baltink op een stuk grond in Dijkerhoek. Hij wil daar graan malen voor zijn bakkerij en voor de boeren uit de regio.

De Diekerhookse Mölle “De Hegeman”, zoals de molen sinds 1983 officieel heet, staat er nog steeds, in het hart van Dijkerhoek. Minstens net zo fier als 125 jaar geleden. Het waren roerige jaren, periodes van bloei en momenten waar sloop nadrukkelijk op de loer lag.

Molen De Hegeman

Ter gelegenheid van dit heugelijke feit heeft een groep Dijkerhoekers  een boek samengesteld. Het boek met de toepasselijke titel: “De Mölle, het hart van Dijkerhoek”, gaat in de eerste plaats over de molen De Hegeman zèlf. Over haar ontstaansgeschiedenis, over de mensen die de molen naar Dijkerhoek hebben gehaald en haar hier hebben opgebouwd.

Het boek beschrijft de elkaar opvolgende generaties molenaars en winkeliers. Enkele betrokkenen komen aan het woord en vertellen over hun ervaringen.

De molen kende verschillende eigenaren: eerst de familie Klein Baltink, vervolgens de Holtense Coöperatie, de Deventer aannemer Feberwee en weer later de gemeente Holten. Elke eigenaar had z’n eigen belang en drukte zo zijn stempel op de molen. Veel van die verhalen staan in dit boek.

Het met oude en nieuwe foto’s en andere afbeeldingen verrijkte boek vertelt ook over de omgevingsaspecten die voor de oprichting en het functioneren van de molen van groot belang waren. Hoe is Dijkerhoek ontstaan en hoe heeft men hier in de loop van eeuwen geleefd? Hoe heeft het boerenbedrijf zich ontwikkeld en welke rol speelde de molen daarbij?

Het boek biedt een boeiende inkijk op de ontwikkeling van de buurtschap Dijkerhoek en haar omgeving, van haar bewoners en van de (voornamelijk agrarische) activiteiten die door de tijd heen in deze streek werden uitgeoefend.

Voor molenliefhebbers is er een apart hoofdstuk gewijd aan de technische aspecten van de door de wind aangedreven molen in relatie tot andere typen molens.

Het boek wordt gepresenteerd tijdens de landelijke Molen- en Gemalendag, zaterdag 9 mei.

Vanaf 1 april tot 1 juni is het 80 pagina tellende boek te bestellen via  www.dijkerhoek.nl voor 11,50 euro. Daarna kost het 14,50 euro.

De bestelde exemplaren zijn vanaf 9 mei af te halen bij de molen.

 

PuurZang: koren op de molen!

Op deze 9de mei wordt er door het Kulturhus Dijkerhoek en de Möll’nzangers een muziekfestival gehouden op het plein voor de molen:

Het uiterst gevarieerde programma van korenzang, volksdansoptredens, rock-, pop- en harmonievertolkingen van bekende nummers belooft veel goeds!

Echt voor elk wat wils: familieoptredens, een heuse deejay-battle en als afsluiter een echte Powerband! Koren op de molen voor elke muziekliefhebber.

Natuurlijk wordt er gezorgd voor een natje en een droogje. Want wat is een feest bij de molen zónder pannenkoeken?

De middag zal rond 15.00 uur beginnen en om 21.00 uur eindigen.

In de molen wordt een expositie gehouden van foto’s uit het archief van de Hegeman.