Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Paasvuur Dijkerhoek

ziet ze vliegen!

Paasvuur Dijkerhoek

DIJKERHOEK – Doordat de paasvuren rondom Holten elk jaar steeds groter worden, worden de belangen ook steeds groter. Op initiatief van Dijkerhoek worden de paasvuren voor het eerst in de geschiedenis opgemeten door middel van een drone. Deze drone kan op de vierkante centimeter nauwkeurig het volume berekenen van het paasvuur.

De officiële meting wordt momenteel gedaan door middel van een theodoliet. Met de hoogte en omtrek kan de jury de inhoud bepalen. Met de drones wil het paasvuur met de tijd mee gaan. De metingen met een drone zijn gebaseerd op het fotogrammetrische principe waarbij terreinhoogten kunnen worden berekend in het overlappende deel van foto’s genomen vanuit een ander standpunt. Aan de hand van geavanceerde software kan met deze gegevens een 3D beeld van het paasvuur gecreëerd worden en zodoende kan het volume worden bepaald. Voor de paasvuren is het uiterst interessant om de 3D modellen te analyseren om te kijken waar het goed is gegaan of waar het beter kan.

In Paasvuur Espelo heeft Dijkerhoek een medepartner gevonden. Ook Paasvuur Espelo wordt opgemeten met behulp van een drone. De ervaring leert dat de strijd om het grootste paasvuur van Holten een tweestrijd is geworden tussen Dijkerhoek en Espelo. Afgelopen twee jaar won Espelo de strijd, daarvoor won Dijkerhoek vier maal.

Het bedrijf dat deze dienst verleent is Skeye BV. Skeye is gespecialiseerd in het nauwkeurig inmeten van oppervlaktes en bergen door gebruik te maken van drones. Deze zijn uitgerust met een digitale camera met 36 megapixels en geometrisch gekalibreerd om metingen te kunnen uitvoeren.