Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Presentatie Centrumplan Dijkerhoek

DIJKERHOEK – Werkgroep Centrumplan Dijkerhoek presenteert plannen aan de Raad van de gemeente Rijssen-Holten en de eigen bewoners. De werkgroep is in 2017 opgericht en heeft op verzoek van een groep belanghebbenden en betrokkenen actief gekeken naar verschillende zaken in het centrum van deze kleine kern in de gemeente Rijssen-Holten.Op basis van wensen en verlangens van bewoners, Openbare basisschool Dijkerhoek, Peuterspeelzaal en Kinderopvang Dijkerhoek en Kulturhus Dijkerhoek zijn de mogelijkheden onderzocht om de verkeersstroom, het parkeren en de bereikbaarheid van het sportveld voor leerlingen van O.b.s. Dijkerhoek te verbeteren.

Sinds de verbouwing van het gebouw Bethanië tot Kulturhus Dijkerhoek en de complete nieuwbouw van O.b.s. Dijkerhoek, nu ruim drie jaar geleden zijn er nog een aantal wensen en verbeterpunten naar voren gekomen. Kulturhus Dijkerhoek trekt veel nieuwe gebruikers aan ook van buiten de kern Dijkerhoek. Omwonenden ervaren op gezette tijden parkeeroverlast van de bezoekers van het kulturhus. Ook overdag is het drukker in de Maatmansweg. Peuters en kinderen van de dagopvang worden veelal gebracht en gehaald met de auto. Ze moeten veilig in en uit kunnen stappen, mede ook gezien het feit dat er een toename merkbaar is van doorgaand verkeer vanuit het buitengebied. De parkeervakken bij de basisschool zijn zo gekozen dat er min of meer een verplichte rijrichting gecreëerd is door de Hakkertsweg. Het openbare sportveld van de gemeente Rijssen-Holten aan de Maatmansweg is voor schoolgaande kinderen alleen toegankelijk via de openbare weg. Voor leerkrachten is het verre van een ideale situatie om met (jonge) leerlingen naar het sportveld te lopen. De wens om buiten te sporten of andere activiteiten te ontplooien tijdens de lessen is nadrukkelijk aanwezig. Op dit moment echter praktisch nog niet uitvoerbaar.

Soms werkt de tijd in een ieders voordeel: “Buurmans grond is slechts eenmaal te koop”. Er was grond te koop om plannen te realiseren. Grote vraag was: Hoe realiseer je een grondruil met de gemeente en een particuliere eigenaar in het kader van algemeen dorpsbelang zonder inmenging van partijen van buitenaf?

Begin 2016 is de werkgroep Centrumplan gesprekken opgestart met de (toenmalige) eigenaar en buurman van het terrein en het pand naast Kulturhus Dijkerhoek aan de Maatmansweg. Ook met vertegenwoordigers van de gemeente Rijssen-Holten hebben zij veelvuldig en constructief contact gehad. De gemeente Rijssen-Holten werkt onder voorwaarden graag mee aan het initiatief van de werkgroep om het sportveld te verplaatsen tot aan de grond van Kulturhus Dijkerhoek en de bouwkavel te verplaatsen naar het sportveld. Voor de werkgroep was dit een mooi begin, echter zij zijn geen projectontwikkelaar en hebben geen behoefte aan een bouwkavel en of woning.

De belangen van de eerste werkgroepleden waren duidelijk gebaseerd op verbetering van de verkeerssituatie en de mogelijkheid om een berging te realiseren bij Kulturhus Dijkerhoek.

Dijkerhoek kende ook nog een ander bewonersinitiatief: De wens van Egbert en Saskia van den Brink om wooneenheden te realiseren zonder een tuin. Appartementen. Een standaard appartement is in de volksmond al snel een blokkendoos en niet iets wat past in de kleine kern van Dijkerhoek.

Egbert en Saskia van den Brink zijn inmiddels de eigenaren van Maatmansweg 5. Samen met Palazzo Architecten uit Holten hebben zij een plan uitgewerkt voor de bouw van 4 of 5 wooneenheden in een nieuw te bouwen woning  op het huidige sportveld

Afmetingen en zichtlijnen zijn uitgezet op een eerste schetsontwerp. Met de direct aanwonenden is er contact geweest en zijn in samenspraak al een aantal zienswijze doorgevoerd.  De definitieve invulling van de bouw hangt mede af van de potentiële bewoners. Daar is nog inspraak mogelijk, ook al tijdens de tweede informatie bijeenkomst van 12 januari 2018.

De verplaatsing van het sportveld tot naast het kulturhus maakt het mogelijk om parkeerplaatsen te realiseren. Voor de Peuterspeelzaal en de onderbouwleerlingen van de basisschool betekent dit dat er op deze manier een zogenaamde ‘Kiss and Ride’ tot stand komt. Daardoor zal het aantal parkerende ouders bij de bovenbouwingang aan de Hakkertsweg reduceren. Verplaatsing van het sportveld maakt het mogelijk om rechtstreeks van het huidige schoolplein naar het te realiseren, multifunctionele speelveld te lopen zonder gebruik te maken van de openbare weg. T.z.t. zal aan dezelfde zijde een uitbreiding van Kulturhus Dijkerhoek plaatsvinden in de vorm van een berging. Alles op basis van het gebruik, de schaal en behoefte van de Dijkerhoekers. Bouw van een grote ruimte past niet bij de bestaande bouw en omgeving.

Een hele mooie uitdaging voor de werkgroep om op deze manier de kern van Dijkerhoek aan te passen en te verbeteren. De samenwerking tussen de vertegenwoordigers van de gemeente Rijssen-Holten en de werkgroep leden is bijzonder constructief verlopen. Partijen kunnen niet zonder elkaar, dat is ook de eis van de gemeente Rijssen-Holten. Begin februari buigt de Raad van Rijssen-Holten zich over de plannen van de werkgroep. Op 12 januari is de inmiddels tweede presentatie van het centrumplan inclusief de nieuwbouw voor bewoners en belanghebbenden in het Kulturhus Dijkerhoek. Inloop van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Voor meer informatie over Centrumplan Dijkerhoek bent u van harte uitgenodigd op bovengenoemde datum en tijd in Kulturhus Dijkerhoek, Maatmansweg 1 Dijkerkerhoek.

Reageren per mail kan ook via: centrumplandijkerhoek@gmail.com

Centrumplan Dijkerhoek is een initiatief van: Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek, gemeente Rijssen-Holten, O.B.S. Dijkerhoek, BSO en Peuterspeelzaal Dijkerhoek, Egbert en Saskia van den Brink en Kulturhus Dijkerhoek.