Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Schietvereniging De Zaagmolen viert 60-jarig bestaan!

Dijkerhoekers blijken geen stropers te zijn!

Het bestuur: van links naar rechts: Harmen Zandvoort, Ulf Sallander, Gerrit Stevens, Elwin Luggenhorst, Wim Smale en Jan Zandvoort. Afwezig: Gerard van de Brink en Bart Haverslag.

DIJKERHOEK – Het was niet direct een schot in de roos, dat idee van zestig jaar geleden om een schietvereniging op te richten in Dijkerhoek. Het plan was ontstaan en breed uitgemeten onder het genot van een borreltje tijdens het bruiloftsfeest van Toos en Hendrik Koopman in de zomer van 1957. En ze hadden ook al een vrijwillige kartrekker aangewezen: Jans Sluiter, jachtopziener van professie en in het bezit van een vuurwapenmachtiging.

Presentielijst van de oprichtingsvergadering, blijkbaar onder het genot van een rokertje. Of waren het schietgaten misschien?

Maar om die man zover te krijgen was er enige overredingskracht nodig, want hij voorzag dat Dijkerhoekers met het geweer in de aanslag het stroperspad op zouden gaan. Uiteindelijk ging hij overstag en werd, mede door zijn toedoen, op 12 oktober 1957 officieel schietvereniging De Zaagmolen opgericht en kon het eerste schot met de tweedehands buks worden gelost. Dat gebeurde in de houtzagerij van Koopman waar tussen de zagen door werd geschoten maar toen daar het machinepark moest worden uitgebreid, bood Koopman de club een stuk grond aan om daar voor 10 jaar een onderkomen neer te zetten. Na die periode vonden de schutters een nieuwe thuisbasis in het voormalige diepvriesgebouw bij Bethanië waar in de loop der jaren heel wat verbouwingen zijn geweest. Nu maakt dat onderkomen van De Zaagmolen deel uit van Kulturhus Dijkerhoek met alle voordelen van dien en voldoet de schietruimte aan alle eisen des tijds door heel veel zelfwerkzaamheid!

Met het ledental ging het in de eerste jaren nog niet al te vlot; het bleef schommelen rond de dertig. Doordat de vereniging andere activiteiten opstartte waar ook niet-leden uit de buurschap aan mee konden doen, werd de belangstelling voor een lidmaatschap van de Zaagmolen gewekt en staat de teller nu al een paar jaar op zo’n zeventig leden en tien jeugdleden.

In het verleden streed de Dijkerhoekse schietvereniging in competitieverband met zusterverenigingen, maar vanwege de steeds strenger wordende wet- en regelgeving is dat van de baan.

Nu is er dus de onderlinge competitie nog en zijn er terugkerende uitwisselingen met de Loose schietvereniging De Roos Zij Ons Doel en met Eendracht uit Holten.

Daarnaast organiseert de Zaagmolen de grote vogelschietwedstrijd op de zondag vóór het Dijkerhoeks feest en dan is er natuurlijk De Zaagmolentrofee waar men in club-, bedrijfs- of buurtverband vanuit Dijkerhoek en omstreken jaarlijks aan mee kan doen in de winter.

Hieruit blijkt dat schietvereniging De Zaagmolen niet alleen van belang is voor de eigen leden, maar ook een grote sociale functie heeft in haar omgeving. Nog steeds… na zestig jaar!

Om dat te vieren wordt er op zaterdag 14 oktober een feestje gevierd, georganiseerd door een speciale jubileumcommissie. ’s Middags is er een receptie voor genodigden bij het Bonte Paard en ’s avonds een feest voor leden en partners….