Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Vogelkastjes tegen ‘jeukrupsen’

Bewoners Het Wansink Epse nemen zelf initiatief

EPSE – Zaterdag 21 december 2019 is het eerste vogelkastje aan Het Wansink in Epse onthuld in de strijd tegen de eikenprocessierups. Het is gedaan door twee kinderen uit de straat. Met het wegtrekken van de Epser vlag gaven zij mezen toegang tot de eerste broedplaats.Er zullen in totaal dertig kastjes worden geopend voor mezenbezoek en daarmee hoopt de straat dat de jaarlijks erger wordende plaag voor een deel zal verminderen.

Direct na de plechtigheid, die werd bijgewoond door een groot aantal bewoners en ook door dorpsraadvoorzitter Minze Beuving, konden de eerste nestkastjes worden meegenomen en opgehangen.

Aan de straat staan 61 eiken op een kale grasstrook. Ideaal voor de ‘jeukrups’. Bestrijding van de rups kan op verschillend manieren: met bacteriën of aaltjes die de rupsen doden. Maar hiermee worden ook andere, rupsen van soms beschermde vlindersoorten gedood. De gifspuit is natuurlijk helemaal taboe. Ook de stofzuigermethode werkt niet omdat voor het opzuigen de rupsen hun naalden al loslaten.

Vogels, vooral kool- en pimpelmezen, voeren hun jongen bij voorkeur rupsjes en pakken graag de ruim voor handen zijnde jeukrupsen. Door de vogels nestgelegenheid te bieden, wordt die opruiming ondersteund. Een plaag zal daarmee niet verdwijnen, maar kan wel worden beperkt. Een nest mezen kan ongeveer tienduizend rupsen verorberen.

Een project in Wapserveen heeft aangetoond dat een proeflocatie met nestkasten 65 procent minder eikenprocessierupsnesten had dan een gelijke locatie waar geen nestkasten werden opgehangen.

 

Vogelwerkgroep

Het geld voor de kastjes is bijeengebracht door de bewoners van Het Wansink en sponsors. Steun is ook verkregen van de Speeltuinvereniging en van de vogelwerkgroep IJsselstreek, die de kastjes heeft gemaakt en voor zeer waardevolle adviezen heeft gezorgd.

 

Van der Hoevenschool

De Van der Hoevenschool in Epse steunt het project en wil de leerlingen erbij betrekken. Als het ‘vergroende’ speelplein wordt geopend zullen zij wellicht ook zelf nestkastjes ophangen.

 

Uitbreiding

Voor zover bekend is dit het eerste straatinitiatief in Nederland tegen de gevreesde rups. In Kerkrade is men op dit moment bezig met een soortgelijk project.

De dorpsraad Epse/Joppe heeft grote belangstelling. Mogelijk wil ze haar steun geven aan uitbreiding naar andere wijken. Evenzo heeft de gemeente Lochem bij monde van wethouder Henk van Zeijts zijn waardering uitgesproken en volgt met zijn staf het initiatief.

De bewoners van Het Wansink hebben hun eerste stap gezet. De tweede stap is aan de mezen om de rupsen op te ruimen.