Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Privacy inwoners veilig bij afvalinzameling

LOCHEM – Na een rechtzaak tegen de gemeente Arnhem over privacy en afvalinzameling is een discussie ontstaan over het gebruik van de afvalpassen. Ook de Lochemse politiek heeft er vragen over gesteld. In de gemeente Lochem is de registratie van afvalpassen in overeenstemming met de privacyregelgeving.

In alle kernen van de gemeente Lochem zamelt Circulus-Berkel afval in. Het bedrijf gebruikt adresgegevens voor onder meer het uitgeven van afvalpassen, het openen van verzamelcontainers voor restafval en groente, fruit en tuinafval (gft) en het registreren van stortgegevens. Daarnaast registreren chips in afvalcontainers voor restafval en gft de ledigingen. Die chips zijn gekoppeld aan adressen. Hetzelfde geldt voor de Best-tas.

Diftar

Inwoners betalen naast een vastrechttarief voor iedere lediging en/of storting van hun restafval en gft. Dit systeem heet diftar en is een stimulans om grondstoffen, zoals kunststof, uit het restafval te krijgen. Voor het bepalen van de hoogte van de afvalstoffenheffing is registratie van het aantal ledigingen/stortingen noodzakelijk. De rechter heeft geoordeeld dat deze registratie in overeenstemming is met de privacyregelgeving. De gemeente Arnhem werkt op een andere manier en die voldoet volgens de rechtbank niet.

Best-tas

De inzameling van de Best-tas voor de inzameling van boeken-elektronica-speelgoed-textiel wordt geregistreerd op adres (met een QR-code op de tas) met het doel een nieuwe tas naar het desbetreffende adres te kunnen sturen. De adresgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden of aan derden beschikbaar gesteld.

Inzien aanbiedgegevens

Op de website van Circulus-Berkel kunnen inwoners hun aanbiedgegevens inzien met een persoonlijke inlogcode. Circulus-Berkel onderzoekt op dit moment of dit online hulpmiddel volledig aan de privacyregelgeving voldoet. Om die reden zijn deze gegevens tijdelijk niet in te zien.