Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Gorssel van agrarische gemeenschap tot forensendorp

GORSSEL – Na zeven jaar noeste arbeid presenteert de werkgroep ‘boek Gorssel ‘ van de Historische Vereniging de Elf Marken het boek ‘Gorssel van Agrarische Gemeenschap tot Forensendorp’. Rijk geïllustreerd met foto’s en kaartjes geeft het boek met een prettig leesbare tekst niet alleen de geschiedenis van het dorp weer, maar beschrijft het ook de veranderingen die zich op allerlei gebied hebben voorgedaan.In opdracht van de Historische Vereniging De Elf Marken is in de afgelopen jaren in boekvorm de geschiedenis Harfsen, Almen en Eefde beschreven. De vereniging wilde graag op dezelfde wijze het verleden van Gorssel in beeld brengen. De vereniging vond zeven enthousiaste leden bereid met het onderzoek aan de slag te gaan. De auteurs deden uitgebreid archiefonderzoek en het resultaat van het werk is het fraaie boek: Gorssel van Agrarische Gemeenschap tot Forensendorp.

Het boek beschrijft in 320 pagina’s de geschiedenis van Gorssel en Joppe. Te beginnen met de prehistorie leidt het boek de lezer via onderwerpen als De Marken, de Franse tijd en de Ontwikkeling van de landbouw naar de 20ste eeuw. Veel aandacht wordt besteed aan de verenigingen, de gezondheidszorg, de middenstand, het bestuur en de Tweede Wereldoorlog. De vele gesprekken die de werkgroepleden hebben gevoerd met inwoners van Gorssel hebben een schat aan anekdotes opgeleverd waarvan een groot aantal in het boek is opgenomen.

Voor informatie over het boek en de mogelijkheid om door middel van voorinschrijving van de korting gebruik te maken, is er op zaterdag 3 november van 11.00 tot 15.00 uur in het Tramstation aan de Van der Capellenlaan in Gorssel een Open Dag. De officiële presentatie van het boek is op vrijdag 30 november om 19.30 uur in de Protestantse kerk in Gorssel. De vooraf aangevraagde boeken kunnen dan vanaf 20.30 uur in de kerk afgehaald worden. Dit kan eveneens in de kerk op zaterdag 1 december van 10.00 tot 13.00 uur. Daarna is het boek in de plaatselijke boekhandel en tijdens de openingsuren van het Tramstation te koop.

Het boek kost € 35,00. Bij voorinschrijving (mogelijk tot 25 november) € 30,00.

Voor 65+ bedraagt de prijs € 25,00 (één per huishouding).