Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Jaarvergadering en lezing Historische Vereniging De Elf Marken

GORSSEL – Dinsdag 17 april houdt de Historische Vereniging De Elf Marken in zaal residentie De Roskam haar jaarlijkse ledenvergadering. Na de ledenvergadering zal Jos Paardekoper uit Deventer een lezing houden over de industriële revolutie gedurende de negentiende eeuw. Jos is een Nederlandse letterkundige en historicus en was docent aan het hbo voor Bibliotheek en Documentatie Informatie te Deventer.De Industriële Revolutie wordt hij genoemd: de opkomst van de industrialisering gedurende de negentiende eeuw: de eeuw van de stoommachine, ijzer en staal, kolen en olie. Het bracht geweldige veranderingen met zich mee, waarvan ‘massificering’ een belangrijk facet was. Dat betekende enerzijds massaproductie, die uiteindelijk leidde tot onze consumptiemaatschappij. Maar ook was de negentiende eeuw de tijd van opkomende democratisering en toenemende individualisering; en tegelijk van de vorming van nationale staten. De eeuw van vooruitgang en welvaart voor velen, maar ook van bittere armoede voor tallozen. De eeuw van uitersten en grote tegenstellingen, die ons anno 2017 nog heel bekend voorkomen.

Halverwege die eeuw begonnen vooruitgangsgeloof – dat eigen is aan iedere revolutie – en ondergangsgevoelens (idem) elkaar te kruisen; begon kwantiteit – het getal, de massa – al te knagen aan kwaliteit van leven. Begin twintigste eeuw hielden tal van filosofen en sociologen zich hiermee bezig. Namen als Oswald Spengler (Untergang des Abendlandes) en Ortega y Gasset (La rebelión de las masas) staan inmiddels weer volop in de belangstelling, maar de eerste doemscenario’s dateren al van 1870, een jaar dat veelvuldig als een scharnierpunt in al deze ontwikkelingen wordt gezien. Of om met de beroemde beginzin van A tale of two cities, de roman van Charles Dickens, te spreken: “It was the best of times, it was the worst of times.”

De lezing wordt ondersteund door een powerpointpresentatie.

Aanvang ledenvergadering 19.30 uur; aansluitend zal de lezing om 20.15 uur beginnen.

Leden hebben gratis toegang en niet-leden betalen € 5,00.