Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Vervolgonderzoek accommodatieplan Gorssel nodig

GORSSEL – Twijnstra Gudde heeft in opdracht van de gemeente Lochem een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorssel. Het onderzoek is nu afgerond en laat zien dat de ideale situatie van alle accommodaties op een plek kansen biedt maar ook risico’s kent. De Werkgroep Accommodaties Gorssel en de gemeente starten daarom een vervolgonderzoek.In het onderzoek heeft de vraag ‘Onder welke voorwaarden is een MFA haalbaar?’ centraal gestaan. In Gorssel is rond 2022 een aantal accommodaties verouderd en aan vervanging toe. De gemeente maakte daarom samen met de Werkgroep Accommodaties Gorssel een plan om een MFA voor de Vullerschool, ’t Trefpunt, het zwembad, de tennisvereniging en de voetbalvereniging te ontwikkelen. Kwaliteit en duurzaamheid staan voorop en de kosten moeten beheersbaar blijven. Een besparing op energie en onderhoud kan weer geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de nieuwe accommodatie.

 

Conclusies

Uit het onderzoek van Twijnstra Gudde komen enkele belangrijke conclusies naar voren. Een positieve exploitatie is alleen mogelijk als de onderhoudslasten voor de gemeente zijn. Bovendien zouden opbrengsten uit herontwikkeling van de huidige locaties dan ten goede moeten komen aan de ontwikkeling van de MFA. Herontwikkeling op die locaties is mogelijk, maar de vraag is of daar behoefte aan is. Om een beeld op hoofdlijnen te krijgen is een aantal elementen buiten het onderzoek gebleven. Denk daarbij aan grondverwervingskosten en infrastructurele kosten.

 

Vervolgonderzoek

De Werkgroep Accommodaties Gorssel en de gemeente starten nu een vervolgonderzoek naar de investeringen die nodig zijn voor het huidige plan en naar een alternatief. Stel dat de huidige business case niet haalbaar blijkt, welk scenario is dan mogelijk?

 

Samenwerking

Bij de vormgeving van het plan heeft de gemeente samengewerkt met de Werkgroep Accommodaties Gorssel. Daarin zijn de Dorpsraad Gorssel, de Vullerschool, ’t Trefpunt, Zwembad De Boskoele, Tennisvereniging LTC, Voetbalvereniging VV Gorssel en de Protestantse gemeente Gorssel-Epse vertegenwoordigd. Wethouder Ingrid de Pagter: “Mijn complimenten voor de inzet van de werkgroep! De leden hebben enthousiast meegedacht over hoe Gorssel aantrekkelijk en leefbaar kan blijven voor jong en oud en hoe een MFA daarin een spilfunctie zou kunnen hebben.”

 

Rollen en verantwoordelijkheden

Sinds het accommodatiebeleid enkele jaren geleden is aangepast, is er minder geld voor onderhoud en subsidies en heeft de gemeente als eigenaar vooral nog een regierol. Dat houdt in dat de gemeente beheerders van accommodaties vraagt om mee te denken over hun verantwoordelijkheden en over plannen. Daarbij is het een uitdaging voor alle partijen om goede voorzieningen te houden met minder geld.

 

Besluitvorming

Hoeveel tijd vervolgonderzoek kost, is nog niet duidelijk. Streven is dat de raad in de loop van 2018 een besluit neemt over het accommodatieplan Gorssel.