Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Collegevoorstel: 50.000 euro voor dorpsprojecten Harfsen

LOCHEM – Het college stelt de gemeenteraad voor om 50.000 euro beschikbaar te stellen voor projecten in Harfsen. Het gaat om maximaal 25.000 euro subsidie aan Plaatselijk Belang Harfsen voor een nieuwe inrichting van het dorpsplein en om maximaal 25.000 euro bijdrage aan Stichting Kulturhus Harfsen om de buitenruimte van Hoeflo een nieuw uiterlijk te geven.

In Harfsen spannen diverse partijen zich in om het dorpshart een fraaiere uitstraling te geven en meer ontmoeting mogelijk te maken. Plaatselijk Belang Harfsen, de Stichting Kulturhus Harfsen en de Beatrixschool gaan de werkzaamheden gezamenlijk aanbesteden.

 

Dorpsplein

Plaatselijk Belang Harfsen werkt sinds 2012 aan een plan voor het dorpshart. De dorpsraad wil het dorpsplein geschikt maken voor uiteenlopende activiteiten en evenementen en wil het een groener aanzien geven. Voorwaarde die de gemeente aan de subsidie verbindt, is een sluitende financiering van het investeringsplan voor het dorpsplein. Dit komt binnen handbereik met het collegevoorstel. Bovendien biedt de Gasunie nu compensatie voor overlast door werkzaamheden voor de nutsvoorzieningen onder het dorpsplein. Zij wil 25.000 euro bijdragen. Daarnaast heeft de dorpsraad 75.000 euro subsidie aangevraagd bij de provincie.

 

Buitenruimte Hoeflo

Het sport- en vergadercentrum Hoeflo wordt momenteel verbouwd en uitgebreid met kinderopvang en de functie van Kulturhus. De gemeente zet 65.000 euro aan bestaande middelen in om de buitenruimte van Hoeflo opnieuw in te richten. Omdat de buitenruimte op korte termijn moet worden ingericht en omdat het beschikbare budget te klein is om aan minimale kwaliteitseisen te kunnen voldoen, stelt het college voor om 25.000 euro extra bij te dragen. Hierdoor wordt het ook mogelijk om alle werkzaamheden gezamenlijk aan te besteden.

 

Informatiebijeenkomst

Op dinsdagavond 21 april informeren Stichting Hoeflo en de Beatrixschool omwonenden van Hoeflo en de Beatrixschool over de plannen voor het buitenterrein.

 

Besluitvorming

Het college vraagt de gemeenteraad om op uiterlijk 18 mei een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van de gemeentelijke middelen. Het Rondetafelgesprek is gepland op 28 april.