Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Dierendag in de kerk in Harfsen?

HARFSEN – Toen de Werkgroep Bijzondere Kerkdiensten de dienst van 1 oktober wilde voorbereiden, kwam men eerst uit op het thema Dierendag. Maar ga daar maar eens aan staan: moeten we dan iedereen een dier laten meenemen of zo iets? Het bleek een lastig thema.Maar Dierendag is ook onlosmakelijk verbonden met Franciscus van Assisi, die in 1226 op 3 oktober overleed. Franciscus bekommerde zich niet alleen om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen, maar ook om dat van planten en dieren.

Daarom werd zijn naamdag, 4 oktober, in 1929 uitgeroepen tot Werelddierendag. Franciscus’ kracht was zijn eenvoud, zijn nederigheid en hij weet tot op de dag van vandaag mensen met zijn manier van leven en zijn gedachten te inspireren.

In de dienst liederen gezongen worden, passend bij het thema: ‘In de voetsporen van Franciscus’. Ook liederen over dieren worden gezongen en u kunt luisteren naar spreuken en gedichten van Franciscus. Wil jij / wilt u zich ook laten inspireren door Franciscus?

Kom dan 1 oktober naar de kerk in Harfsen. Na afloop is er weer koffie. Welkom!