Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Grote rommelmarkt Harfsen/Kring van Dorth

HARFSEN/KRING VAN DORTH – Zaterdag 7 oktober 2017 vind de tweede editie van grote rommelmarkt Harfsen/ Kring van Dorth plaats in Dorpshuus Hoeflo in Harfsen.De rommelmarkt is een initiatief van Stichting Exploitatie Kulturhus Hoeflo. De uitvoering is belegd bij een commissie bestaande uit een brede vertegenwoordiging van dorpsbewoners. Inwoners van Harfsen en Kring van Dorth wordt gevraagd om vrijwillig afstand te doen van bruikbare spullen om te verkopen tijdens de rommelmarkt.

Onderstaand de inzamelmomenten van goederen t.b.v. voor de verkoop van 2017: zaterdag 22 april, zaterdag 27 mei, zaterdag 1 juli, zaterdag 2, 16 en 23 september.

Er kunnen op deze data tussen 10.00 – 12.00 uur goederen worden gebracht naar de opslag aan de Lochemseweg 142 te Harfsen. Op onze website kunt u lezen welke spullen er kunnen worden ingeleverd.

Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn om de goederen te komen brengen (bijvoorbeeld om gezondheidsredenen, dan komt men de spullen graag bij u ophalen. Dit geldt ook indien u verhuist of een huis moet ontruimen. Neemt u in dit geval contact op met Dick Wichers 06-51426457 of Jenny van Kessel 06-44033734.

 

Financiële steun aan andere verenigingen/organisaties

De grote Rommelmarkt Harfsen/ Kring van Dorth wil verschillende verenigingen en organisaties in Harfsen/ Kring van Dorth vanuit de opbrengst financieel ondersteunen met een gift om hun doelen waar te kunnen maken.

U kunt hiervoor een aanvraag, waarin u uw motivatie en eventuele indicatie van de kosten voorlegt. ( Het aanvraagformulier en de nadere spelregels zijn te vinden op de website http://rommelmarkt-harfsen-kring-van-dorth.jouwweb.nl/)

Uw aanvraag zal beoordeeld worden door de Rommelmarktcommissie Dorpshuus Hoeflo om te kijken of u een bijdrage kunt verwachten. Wilt u een aanvraag doen om bijvoorbeeld uw activiteit of clubhuis een extra impuls te geven? Dien dan voor 1 juni 2017 uw aanvraag in bij Rommelmarktcommissie in via e-mail Rommelmarkt_Harfsen_KringvanDorth@outlook.com