Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Harfsen op de goede weg

HARFSEN – Tijdens de druk bezochte Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth stond het bestuur stil bij de resultaten van het afgelopen jaar en keek zij vooruit

In het ledendeel van de vergadering werden het jaarverslag en de jaarrekening 2015 goedgekeurd. Ook verkreeg het bestuur decharge. Bij de vragenronde passeerden alle actuele onderwerpen als plan Heideveld, actualisering Dorpsplan, Buuv-project, AED’s, Recreatieruimte Steunpunt, Buitenlust en het Dorpsplein.

Bertus Karssenberg werd voor een nieuwe periode gekozen als voorzitter.

Na een korte pauze legde de heer A. Baas (kern contactfunctionaris gemeente Lochem) een mooi initiatief van de gemeente op tafel. Op zaterdag 17 september verzorgt de gemeente samen met Plaatselijk Belang Harfsen Het Festival voor het inwonersinitiatief in Harfsen. Dit werd met applaus ontvangen. Vervolgens hield de heer M. Hezeman (manager Achterhoek Toerisme) een inspirerend verhaal met de sterke punten en het belang van toerisme in de Achterhoek.

Na deze succesvolle avond en bemoedigende woorden van de leden sloot de voorzitter met hoopvolle woorden voor de toekomst voor Harfsen en Kring van Dorth af.

Zie voor meer informatie www.plaatselijkbelangharfsen.nl