Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Leerlingenconcert SDG

HARFSEN – De leerlingen van SDG laten horen wat ze al kunnen spelen tijdens een concert dat gehouden wordt op 30 oktober in Dorpshuus Hoeflo. Enkelen hebben nog maar twee maanden les, anderen hebben al enkele jaren les. Ieder zal op zijn of haar niveau musiceren. De koperblazers, saxofonisten en slagwerkers zullen voor een gevarieerd programma zorgen.

Nieuw is de blazersgroep van de Beatrixschool, groep 6 en 7; zij hebben al enkele weken les van Liesbeth Vernout. Voor de zomervakantie hebben ze vooral ritmische lessen gehad, daarna zijn ze begonnen met noten leren. Het resultaat mag er zijn.

Wilt u deze talenten zien en vooral horen? Kom dan ook naar Hoeflo, aanvang 13.30 uur.