Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Open dag verbouwde Beatrixschool Harfsen

HARFSEN – Op woensdag 14 maart houdt de Beatrixschool in Harfsen een Open Dag voor ouders of verzorgers die op zoek zijn naar een moderne school voor hun kinderen. De school is onlangs verbouwd, waarbij ruimte gecreëerd is voor verschillende manieren van leren en verwerken van de leerstof. De school is tijdens de Open Dag in bedrijf te zien tussen 8.45 en 11.15 uur.Er is een groot, open leerplein ontstaan waarin onder andere zelf ontdekkend leren een plaats krijgt. De school werkt vanaf dit schooljaar vanaf groep 4 onder andere met tablets op het gebied van rekenen en spelling. Daarbij is leren op verschillende, individuele niveaus mogelijk. Tevens is er ruimte voor een zogenaamd ‘Inspiratieblok’. Hierin zit een zo breed mogelijk aanbod verweven, gebruikmakend van de expertise van de plaatselijke omgeving. Talenten van de kinderen komen ook tot hun recht op de middagen. Er wordt dan gewerkt aan de hand van thema’s.