Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Roepen – luisteren –

in kerk Harfsen

HARFSEN – Zondag 4 februari gaat het in de kerkdienst in Harfsen over roepen en geroepen worden. Als je als ouders je kinderen roept, ga je ervan uit dat ze ook luisteren (soms, hopelijk). Je hebt ze wat te vertellen, je wilt ze iets laten doen of juist voorkómen, dat ze iets doen.Mensen ervaren soms een roeping, als ze een bepaald beroep kiezen, bv. in de zorg. Maar mensen worden ook geroepen door God. Om iets te doen, om iets te laten.  Vaak horen we dit roepen wel, maar luisteren we er altijd naar? Je kunt je ook geroepen voelen om in de kerk een functie te vervullen, van collectant tot voorganger.

Zondag gaan we luisteren hoe Theo ten Bruin (van de Bremweg) zich geroepen wist in de katholieke kerk méér te doen, dan ‘gewoon’ naar de kerk te gaan. Hij ging theologie studeren en werd diaken; dat is daar iemand die voorgaat, maar ook sacramenten mag bedienen. We hebben samen met Theo de dienst voorbereid, Bijbelteksten en liederen uitgezocht en zijn ervan overtuigd, dat het een inspirerende dienst wordt.

U/je wilt daar vast wel getuige van zijn. Laat je roepen, kom luisteren. De kerkdienst begint om 10.00 uur en na afloop drinken we samen koffie. Voor velen ook een mooi moment om elkaar te ontmoeten. Dus als u, om wat voor reden ook, niet bij de dienst kunt zijn, mag u ook (omstreeks 11.00 uur) aanschuiven bij de koffie, misschien gewoon voor een gesprek. Welkom!