Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

’t Geet deur!

HARFSEN – Na jaren van plannenmakerij, overleg, afstemming, aanpassingen, netwerken en formulieren invullen, is het nu zover: de plannen zijn klaar en kunnen dankzij verschillende financieringsbronnen doorgang vinden: De dorpskern van Harfsen krijgt een opknapbeurt!

Om deze mijlpaal te vieren heeft de werkgroep Mooi Harfsen al een borrel gedronken. Want vanaf het najaar 2012 hebbende leden van de werkgroep zich met hart en ziel ingezet om plannen te maken om de dorpskern van Harfsen te verfraaien. Ons Plein, het pastorieplein en het tussenliggende grasveld kennen geen samenhang en nodigen niet uit om er te zijn. In overleg met de bewoners van Harfsen, verenigingen en ondernemers is er een plan gemaakt dat hier meer samenhang in aanbrengt en deze kern uitnodigend maakt om te verblijven. Het verkeer zal, door de nieuwe wegligging, het gas toch echt los moeten laten. Dit alles geeft Harfsen een prachtige dorpskern.

 

Plannen en geld

Van dromen naar plannen, maar geen realisatie zonder geld. Een geluk bleek dat de Gasunie onderhoudswerkzaamheden moest gaan verrichten. Een deel van het gebied, dat onderdeel is van de plannen, gaat deze zomer op de schop. Samen met een financiële bijdrage van dezelfde Gasunie, als compensatie voor het ongemak, een subsidie van de Gemeente Lochem én de Provincie Gelderland, kon de begroting sluitend worden gemaakt. En dat was de bekroning op het werk van Mooi Harfsen en Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth.

Naast de inspanningen van de vrijwilligers uit de eerder genoemde groepen is er veel waardering voor de samenwerking met medewerkers van de Gemeente Lochem. Omgekeerd geldt dat zij zich net hard hebben ingespannen voor deze burgerparticipatie. Ideeën uit het dorp, tot stand gekomen met het dorp, zijn zo beloond.

 

Nu verder

Als de afsluiters door de Gasunie zijn vervangen, wordt het bovengrondse werk in augustus verder opgepakt. Dan wordt zichtbaar dat de Lochemseweg in plaats van een doorgaande weg, als het ware een afslag krijgt. Hierdoor zal al het verkeer langzamer moeten rijden. De aankleding van de kern zal verder meer groen, maar ook andere natuurlijke kleuring bevatten. En uiteraard een plek om te zitten, te spelen en te parkeren; een combinatie van functies en een aantrekkelijker aanzien.

 

Van, voor en door Harfsenaren

Er moet nog het nodige gebeuren! Eerst gaan de professionals aan het werk, maar op een later moment kunnen de Harfsenaren zelf ook aan de slag. Gedacht wordt onder andere aan het planten van het groen en het latere onderhoud. Ook hiervoor geldt: het is Ons Plein en het zou mooi zijn als de Harfsenaren, dit ook “echt” kunnen maken. Wanneer het zover is, zal vanuit de werkgroep Mooi Harfsen ongetwijfeld een oproep worden gedaan. Maar wilt u daar niet op wachten, meldt u dan nu al aan bij een van de werkgroepleden: Wim Besselink, Hans Enderink, Madeleine Frelier, Sandra Hakvoot, Annelien Kolkman, Harry Lobeek, Ko Poot, Ineke Stegeman of Dineke Weijenberg.

Het zal duidelijk zijn: de borrel van de werkgroep eind mei was slechts een tussenstop. Op het volgende feestje knallen de kurken in de nieuwe dorpskern!