Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Uitnodiging dorpsbijeenkomst

HARFSEN – De dorpswerkgroep Harfsen en Kring van Dorth nodigt alle inwoners van Harfsen en Kring van Dorth uit om mee te praten en mee te denken over het nieuw te ontwikkelen Dorpsplan voor de komende 10–15 jaar. De avond vindt plaats op woensdag 20 januari in het Dorpshuus Hoeflo. U bent welkom vanaf 19.00 uur en men start om 19.30 uur.

De thema’s die uitgelicht en besproken worden zijn:

– Wonen,

– Veiligheid Verkeer / Veiligheid algemeen,

– Verenigingsleven / Sport / Sociaal,

– Werken en Ondernemen,

– Dorpskarakter / Uitstraling,

– Buitengebied / Digitale bereikbaarheid,

– Voorzieningen (Jeugd/Zorg/Ouderen),

– HERT (Historie, Evenementen, Recreatie, Toerisme),

– Overige.

 

Ontwikkeling dorpsplan

In december is er al een rondgang gemaakt door Harfsen met de camper “LetzBuzz”. Bijna 300 enquêtes zijn ingevuld voor het Dorpsplan en dat is een zeer goed begin.

De inhoud van het te ontwikkelen Dorpsplan is volledig gebaseerd op de wensen en ideeën van de inwoners. Dus van u. Met de inventarisatie daarvan is een start gemaakt door middel van genoemde enquête en deze avond borduurt hierop door. Het is belangrijk dat u komt, jong en oud. Geef je wensen door, maak je ideeën kenbaar en laat je mening horen! Het Dorpsplan is van en voor jullie.

Samen bouwen aan leefbaarheid

 

Resultaat

Het Dorpsplan bevat een visie voor de gewenste ontwikkelingsrichting van Harfsen en Kring van Dorth voor de komende 10-15 jaar. Na het tot stand komen van het nieuwe Dorpsplan, verwachting september 2016, worden er werkgroepen gevormd die de diverse thema’s verder gaan uitwerken om ze uiteindelijk ook daadwerkelijk uit te laten voeren.

 

Toekomst

Een gemeenschappelijke visie creëert niet alleen een leefbaar dorp, maar ook verbondenheid. Wie het toekomstbeeld over het dorp deelt met anderen voelt zich ook verbonden. Dit geldt voor de inwoners, de ondernemers, de organisaties die in het dorp actief zijn, de gemeente en overige instanties die het dorp als werkgebied hebben. Er ontstaat een gevoel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de realisatie van het toekomstbeeld.

De dorpswerkgroep wordt in het gehele traject ondersteund door de Vereniging Dorpshuizen Kleine Kernen Gelderland (DKK), de gemeente Lochem en de Provincie Gelderland middels de camper “LetzBuzz”.

Bent u verhinderd, maar heeft u wél interesse? Heeft u wensen en/of ideeën maak dit kenbaar per e-mail: dorpsplan@plaatselijkbelangharfsen.nl of bij Ap Enderink Tel. 06-53185848.