Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Uitnodiging presentatie Dorps-

plan Harfsen-Kring van Dorth

Uitnodiging presentatie Dorpsplan

HARFSEN – Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth en de Dorpswerkgroep willen u van harte uitnodigen voor de presentatie van het Dorpsplan 2016-2026. Dit gaat plaatsvinden op woensdag 14 september in Dorpshuus Hoeflo. De zaal is open vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur is de opening en presentatie van het Dorpsplan door Ap Enderink (voorzitter Dorpswerkgroep).

Ruim een jaar geleden begon een 15-tal inwoners van Harfsen aan de voorbereiding voor het nieuw te ontwikkelen Dorpsplan voor Harfsen en Kring van Dorth. Zij werden hierin ondersteund door de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. Na de dorpsschouw, dorpsbijeenkomst, een klankbordbijeenkomst en vele vergaderingen is nu het dorpsplan gereed. Het eerste exemplaar wordt officieel overhandigd aan de voorzitter van Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth Bertus Karssenberg en aan wethouder Jan Kottelenberg. Het belooft een informatieve en tevens zeer gezellige avond te worden. Op de site www.plaatselijkbelangharfsen.nl staat ook de informatie over wat de Dorpswerkgroep tot nu toe heeft gedaan.

Voor de uitwerking van het Dorpsplan zoekt Plaatselijk Belang nog leden voor de uitwerkgroepen. Hiervoor komt zij graag in contact met dorpsgenoten met pit! Het is nu het moment om wat er door de Dorpswerkgroep is bedacht ook vorm te geven. Wie neemt de uitdaging aan? Aanmelden bij Jan Los of Monique Brokken tijdens de presentatie op 14 september.