Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Wanneer is de officiële opening van ‘Dorpshuus Hoeflo’?

Wanneer is de officiële opening van

HARFSEN –  Deze vraag wordt regelmatig door inwoners van Harfsen en Kring van Dorth gesteld aan bestuursleden van de Stichting HOEFLO. Terecht, want eigenlijk is het gebouw al zo goed als af. Weliswaar zijn nog niet alle ruimtes helemaal aangekleed, maar er wordt al wel veel gebruik van gemaakt. Zoals eerder gemeld wordt met de opening gewacht tot ook het buitenterrein van zowel de Beatrixschool als van HOEFLO op de schop is geweest. Door andere projecten, vakanties bij de gemeente en het door hen ingehuurde bureau, is er een behoorlijke vertraging ontstaan. Momenteel komt er schot in de zaak en zal binnenkort de definitieve tekening door het bureau worden aangeleverd. Wanneer de school, HOEFLO en de buren zich hiermede kunnen verenigen, kan de sloop van de voormalige kleuterschool beginnen om plaats te maken voor een grote parkeerplaats. Ook het overige terrein wordt aangepakt, zoals het trapveld, kinderspeelplaatsen, speeltoestellen, fietsenstalling, jeu de boulesbaan, een gescheiden rioleringssysteem (voor vuil- en regenwater) en beplanting.

Sluiting café

Half juni, direct na de sluiting van Buitenlust, was ook voor het HOEFLO-bestuur een hectische periode, omdat een aantal verenigingen plotseling een andere accommodatie moest zoeken. Ook al kwam het niet helemaal onverwachts, het dorpshuis was er op dat moment nog niet helemaal klaar voor. Gelukkig hebben bijna alle verenigingen een plek in één van de Harfsense accommodaties gevonden. Zo’n 15 verenigingen hebben nu voor hun bijeenkomsten, lessen, repetities, trainingen, wedstrijden, vergaderingen of cursussen, onderdak in HOEFLO. Ondanks dat de nieuwe parkeerplaats er nog niet is, levert het geen grote problemen op in de buurt, omdat de verenigingen over de hele week verspreid zitten.

Steunpunt De Veldhoek

Verrassend was dat de bewoners van het Steunpunt De Veldhoek onlangs aangaven graag een rondleiding te willen in het kulturhus, waarvoor de bevolking in maart (via een enquète op de school en tijdens het Open Huis) de naam “Dorpshuus HOEFLO” heeft gekozen. De bewoners van het Steunpunt hadden veel gehoord en gelezen over de uitbreiding en men was benieuwd naar het resultaat. Dat bleek hun stoutste verwachtingen te overtreffen. Geregeld werd de opmerking gehoord dat Harfsen trots kan zijn op de moderne zalen en het gedeelte dat Kinderopvang Graaf Jantje zal huren.

Gratis wifi

In de afgelopen maanden is o.a. een groot aantal nieuwe stoelen en tafels aangeschaft, een professionele geluidsinstallatie, een wedstrijdbiljart, garderoberekken met hangers voor ruim 100 jassen en is er geïnvesteerd in internetverbindingen, waardoor nu alle 9 publieksruimtes beschikken over gratis wifi. Voor de bevolking is er tijdens de openingstijden een kopieerapparaat beschikbaar. Verder zijn de schuine wanden van de sportzaal gereinigd en zien ze er weer als nieuw uit. Inmiddels is de regeling van de luchtverversings- en verwarmingssystemen definitief afgesteld en zullen de LED-lampen in de cultuurzaal binnenkort te dimmen zijn.

Achterhoek FM

Op 31 oktober zal de streek-radiozender Achterhoek FM met haar programma Politiek Café een live-uitzending vanuit het dorpshuis verzorgen. Op 7 november vindt de uitvoering plaats van de Gymnastiekafdeling van S.V. Harfsen, op 13 november de uitvoering van Muziekvereniging S.D.G. en op 17 november is er weer een bijeenkomst van de Vrouwen van Nu. Op de foto een deel van de vele soorten aanwezige likeur (met of zonder alcohol) tijdens een “preuverije” van de vrouwenvereniging in september.