Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ingezonden brief

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat).

Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking.

Reactie op de ingezonden brief van mevrouw Ten Zweege, Bathmense Krant, 18 mei 2016

Dodenherdenking

In de Bathmense Krant van woensdag 18 mei 2016, stond een ingezonden brief van mevrouw Ten Zweege, over verandering/wijziging van de dodenherdenking, zij wil graag een ‘open’ discussie hierover.

 

Hierbij mijn mening:

Sinds ik in 1969 in Bathmen ben komen wonen, heb ik eerst samen met mijn ouders en later met mijn eigen gezin, de dodenherdenking in Bathmen bijgewoond. In de loop der jaren zijn er onderdelen (ten goede) gewijzigd, de Scouting en Peter ten Dijke deden mee, de boom van Lenie werd opgenomen, kinderen en hun gedichten werden er aan toe gevoegd. Echter de tijd gaat verder; inderdaad is het, denk ook ik, weer eens tijd om verandering door te voeren.

Wij gingen/gaan na de stille tocht en de bloemlegging bij het voormalig gemeentehuis (Westerhuis) niet mee naar de kerk. Waarom niet? De bezininning, gedachten en de stilte heb je tijdens de tocht, op de begraafplaats, als iedereen zijn/haar bloemen op de graven heeft gelegd en in een kring rond de graven staat van de gevallenen. Dan voegt voor mij de kerk niets meer toe. Ook ben ik van mening dat je het Wilhelmus inderdaad op de begraafplaats speelt en zingt, voor de verbondenheid die we met elkaar hebben en zeer zeker moeten houden, want hier wordt het verleden met de toekomst verbonden.

Misschien is het een optie om de stille tocht eerder te laten beginnen; Orpheus met ‘omfloerste trom’ voorop, zodat ook zij vanaf het begin erbij betrokken zijn, de kinderen hun gedicht(en) laten voordragen bij de boom van Lenie. Na de bloemlegging op de begraafplaats een mooi volwassen gedicht en hier het volkslied spelen en zingen. Weer terug bij het Westerhuis: iemand die misschien een toepasselijk lied in het Jiddisch zingt voordat daar de kransen en bloemen worden gelegd.

Alles is aan verandering onderhevig, de tijd staat niet stil, willen we de jeugd behouden en de belangstelling voor deze herdenking zullen er wijzigingen moeten worden doorgevoerd.

 

Jolanda Rensman – Löring.