Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ingezonden brief

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat).

Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking.Epiloog

Het centrumplan Bathmen, mede bedoeld om voorzieningen te clusteren, is mislukt. De renovatie van zaal Braakhekke was de dolksteek voor de clustering en maakte het Bronsvastproject, inmiddels een doorn in het oog van de burgers, mogelijk. De verbouwing van Braakhekke was een verkeerde keuze en ging met grote financiële offers gepaard. Het achterste gedeelte is blijven staan en was door verhuur aan Landstede nodig voor de exploitatie; het staat nu jaren leeg. Was alles afgebroken en nieuw gebouwd, de grote zaal aan de achterzijde en de ontmoetingsruimte, Wereldwinkel, bieb, VVV, OKB en gemeenteloket aan de Schoolstraatkant, was de clustering wel geslaagd. Communicatie werkte niet en gemeenteambtenaren hebben een eigen selectief geheugen, als het hun uitkomt, drukken ze door, zo niet ontkennen ze alle afspraken. De participerende besturen zaten ook niet op één lijn en belangenverstrengeling hielp niet om tot goede besluitvorming te komen. De nieuwe bibliotheekruimte met gemeentelijk contactpunt toont gebreken. De wachtruimte voor het gemeenteloket is klein waardoor privacy ontbreekt en je kunt er niet zitten. De biebfaciliteiten zijn beperkter dan in de oude situatie. De Wereldwinkel ziet er aanmerkelijk fraaier uit, dat wel. De Rabobank geldautomaat zou in het complex komen (nachts en weekend pinnen) maar is niet geplaatst. Naast het mislukken van het Centrumplan wordt de aantasting van ons dorpskarakter verder zichtbaar, de Rabolokatie wordt ondanks alle gemaakte afspraken net als het Bronsvastplan volgebouwd.

Evert Jan Geerdes,

Bathmen.