Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ingezonden brief

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat).

Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking.Applaus en nu verder…..

Een groot applaus verdient de Werkgroep A1 van de Belangen Vereniging Bathmen (BVB) voor hun inspanning om Bathmen middels geluidbeperkende maatregelen te vrijwaren voor (nog meer) geluidsoverlast nu de A1 binnenkort noodzakelijk verbreed gaat worden van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken.

Op de drukbezochte inloopavond van donderdag jl. werd duidelijk dat er nu zelfs bovenwettelijke maatregelingen in de planning staan en dat heeft heel veel moeite gekost.

Rijkswaterstaat vond namelijk in eerste instantie dat twee lagen ‘zoab’ (zeer open asfalt beton) voldoende reductie zou geven om binnen de geldende normen te blijven.

De provincie vond het uitzicht van de voortjakkerende weggebruiker zelfs belangrijker dan de overlast die Bathmen van dit extra verkeer zou ondervinden; een gotspe. Maar ook Deventer was eerst niet van plan financieel bij te dragen.

Dankzij de vasthoudendheid en expertise van de Werkgroep zijn de plannen gewijzigd en krijgen we zelfs bovenwettige geluidbeperkende maatregelen in de vorm van geluidabsorberende schermen met aansluitend groene geluidswallen. Een compliment voor wethouder Liesbeth Grijsen is hierbij op zijn plaats en ook de provincie is uiteindelijk van mening veranderd. Ach, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zullen we maar zeggen. En de geluidsschermen worden zelfs al geplaatst tijdens de lopende werkzaamheden!

Voor de niet bovenwettige grondwallen met begroeiing schuilt er echter nog een addertje onder het gras. Hiervoor is veel grond nodig en die krijg je niet voor niks.

Zou het iets zijn om de oude slijtlagen niet opnieuw in de onderlagen van de nieuwe rijstroken te verwerken zoals te doen gebruikelijk, maar te storten als onderlaag voor de grondwal?

Een tijdelijk depot voor schoon puin, boomstronken e.d. in te richten voor hetzelfde doel behoort ook tot de mogelijkheden zoals destijds bij de aanleg van de geluidswal bij de Kuiperij.

En grondaannemers zijn soms licht vervuilde grond maar wat graag kwijt voor hetzelfde doel zoals bij de aanleg van de A18. Wanneer er eenmaal een basislaag ligt kan, men er met goed fatsoen niet onderuit om hem volgens plan af te dekken. Smeed het ijzer dus als het heet is.

Maar eerst die intentieovereenkomst met alle partijen hardmaken; je rijk rekenen komt daarna wel.

Werkgroep A1, heel hartelijk dank voor al het werk dat de afgelopen jaren door jullie is verricht.

De gewenste diffractoren zijn voorlopig gesneuveld en ook de zonnepanelen hebben het niet gered, maar de nu te realiseren maatregelen zijn meer dan ooit was gehoopt.

Hulde!

 

Tom Hulscher.