Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ingezonden brief

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat).

Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking.

Overlast hondenpoep Smidsweg/Molenhof

Er is veel overlast van hondenpoep die niet wordt opgeruimd! Drollen op de stoepen van de Smidsweg/Larenseweg en nog meer straten.. Tot grote ergernis zelfs in de speeltuinen op de Molenhof en achter de Smidsweg. Kinderen kunnen niet meer spelen zonder dat ze onder de hondenpoep komen te zitten.

Samen met de kinderen hebben wij nu bordjes gemaakt tegen het (laten) poepen van honden in speeltuinen. We willen hiermee de hondenbezitters vragen om de poep van hun hond netjes op te ruimen, zoals het hoort. Zodat iedereen weer rustig over de stoep kan lopen, maar vooral dat onze/alle kinderen weer lekker onbezorgd kunnen spelen!

 

Namens de kinderen en ondergetekende bedankt!

Lisette en buurtgenoten.