Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ingezonden brief

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat).

Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking.Dorp of stadswijk

Het maken van een Dorpsvisie is een terugkerend ritueel.

We hebben d.m.v. burgerparticipatie en inspraak ooit vastgelegd dat Bathmen niet alleen sociaal-maatschappelijk dorps moet blijven maar ook in haar aanzien. Dit betekent dat het centrumgebied t.w. de Brink, Schoolstraat, Molenstraat en Dorpstraat met de karakteristieke fraaie kerk, Westerhuis en pastorie in een parkachtige open setting niet aangetast mag worden door opschalen straatwandvormende nieuwbouw. Deze afspraak wordt door wethouders genegeerd en de gevolgen zijn nu zichtbaar. Inspraak en burgerparticipatie worden zo een wassen neus. Fase 3 Bathmense Enk komt tot uitvoering; ook hier worden afspraken over het behoud van dorpskarakter niet serieus genomen. Deventer meldt o.a. In de wijk draagt de bebouwingsstructuur bij aan de dorpslandelijke sfeer. Kijk je naar de uitwerking dan blijkt het de dichts bevolkte wijk ooit in Bathmen gebouwd te worden. Van de 123 woningen zijn er 12 vrijstaand (geen bungalows) 8 tweekappers en 95 woningen in 5 of 6 slag. Zo ziet een gemiddelde nieuwbouwwijk in Deventer er ook uit, dorps is het niet. Alle woningen worden gasloos en voorzien van zonnepanelen, je zou dan denken dat alle daken een zuidligging hebben maar dat is niet het geval, een gemiste kans. De bouw wordt gefaseerd uitgevoerd, kopers en huurders zitten zo jarenlang in de rommel en herrie. Het project wordt door twee projectontwikkelaars gebouwd, de Bathmense ondernemers vissen achter het net. De koopwoningen zijn prijzig, een gevolg van de marktwerking, vraag en aanbod, verdienmodel, middeling van koop- en huurprijzen, afkoop stankcirkel, nog niet gebouwde woningen fase 2, hoge bouwleges en wet- en regeldruk. Iedereen mag een woning; kopen eigen inwoners hebben geen voorrang. Veel Bathmenaren willen zelf bouwen maar dat is onmogelijk geworden. Behoud van ons dorpskarakter staat verder onder druk als er opnieuw stedelijke bebouwing wordt geïmplanteerd.

 

Evert Jan Geerdes.