Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ingezonden brief

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat).

Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking.

 Bosbegraafplaats…..de oplossing dichtbij!

Stichting IJssellandschap is al jaren op zoek naar een goede locatie voor een bosbegraafplaats en had daarvoor al meerder locaties op ’t oog in verre uithoeken van haar landgoederen. Maar waarom zou je iets ver weg zoeken als je ’t dichtbij huis kunt vinden?

De stichting is in ’t bezit van havezate De Haere in de gemeente Olst, 7 kilometer van Deventer. Op de bovenverdieping van De Haere zetelen de medewerkers van de stichting; de benedenverdieping is ingericht als horecagelegenheid waar men na de begrafenis kan samenkomen voor een koffietafel of iets dergelijks. De havezate is omringd door een 130 hectare groot bosgebied waar een bosbegraafplaats goed in zou passen.

En er is voldoende parkeergelegenheid.

Ik hoop dat dit idee in goede aarde mag vallen!

 

Hans Oostenenk,

Okkenbroek.