Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ingezonden brief

Groei van Bathmen

In januari 2020 vond een bijeenkomst plaats in Braakhekke inzake de gewenste groei van Bathmen.
Direct hierna in februari brak de corona-epidemie uit. We menen dat door deze buitengewone omstandigheid de communicatie met de bevolking wellicht niet optimaal is verlopen.
Wij stellen voor, nu de pandemie voorbij is, de totale Bathmense bevolking te vragen naar hun wensen inzake de groei van ons dorp.

De ‘gewenste’ groei van Bathmen
Met hoeveel huizen moet Bathmen groeien? Deze vraag is zeer actueel nu de gemeente Deventer wenst te groeien met 11.000 woningen. Hoeveel komen er daarvan in Bathmen terecht?
In Bathmen is een Werkgroep Wonen actief die aan de gemeente Deventer heeft laten weten dat het de wens is van de meerderheid van de Bathmense bevolking om het dorp uit te breiden met 775 woningen en zo te laten groeien met 42%. Dit betekent dat Bathmen ongeveer anderhalf keer zo groot wordt.
Gezien het grote belang voor Bathmen heeft een groep betrokken Bathmense burgers haar zorgen kenbaar gemaakt aan de burgemeester die in het college van B en W verantwoordelijk is voor Bathmen.
In een reactie laat de Deventer bestuurder weten ‘dat er een uitgebreid traject heeft plaatsgevonden met inwoners over de vraag hoe het dorp zich zou moeten ontwikkelen in de komende decennia.’
Bij ons zijn de volgende feiten over dit ‘uitgebreide traject’ bekend:
Op 31 januari 2020 was er een debatavond van de ‘’Werkgroep Bathmen 2035’’ in Braakhekke om de meningen van de inwoners van Bathmen te peilen. Circa 180 mensen waren er aanwezig (3% van alle Bathmenaren), waaronder circa 75 jongeren.
Sindsdien is er geen informatie meer aan een breed Bathmense publiek verstrekt. Ook is er verder geen inspraak geweest. Wel is er begin 2021 een enquête door de Werkgroep Wonen gehouden over woonwensen en gewenste voorzieningen. In de enquête werd echter niet gevraagd naar de mening van Bathmenaren over de groeiplannen.
Uiteraard hebben de coronaperikelen een optimale communicatie met de bevolking ernstig verstoord.
Wellicht is er nog meer gebeurd, mogelijk via sociale media, maar dat is ons niet bekend en het lijkt er op dat de grote meerderheid van de Bathmenaren geen inspraak heeft gehad in de uitbreidingsplannen voor Bathmen.
Derhalve lijkt het ons een goed idee om alsnog aan de Bathmenaren te vragen in welke mate ons dorp zou moeten groeien. De komende gemeenteraadsverkiezingen lijken een mooie gelegenheid om een representatieve meting over de wensen en ideeën van de Bathmenaren te verkrijgen. Dit is vooral van belang, omdat de gemeente Deventer kennelijk de wens van de bevolking sterk mee laat wegen bij de uitbreidingsplannen.
Wij zullen ons in verbinding stellen met de Belangen Vereniging Bathmen, de werkgroep Wonen en de gemeente Deventer en hen vragen mee te werken aan deze optie, om boven water te krijgen welke mate van groei de meerderheid van de Battummers wenst.
Wij houden u verder via (en met dank aan) de Bathmense Krant op de hoogte over de ontwikkelingen.
Wilt u meer informatie of uw steun betuigen voor dit initiatief, stuur dan een mail naar:
bathmendorp@gmail.com

Betrokken Bathmense burgers

Dit initiatief wordt ondersteund door: Alex Ooms, Evert Jan Geerdes, Evert van de Weg, Barend Breukink, Paul Gerfen, Cor Hopman, Henny Ribbink, Marijke Luijting, Wim Flierman, Anouk van Luik, Gerard Huisman, Berend Jan Grotenhuis en Yvonne Otter.