Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ingezonden brief: Nostalgie…..

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat).Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking.

 

Nostalgie…..

Onlangs viel bij iedereen een oproep van het zwembad “De Looërmark” in de bus voor een bijdrage om de verbouw van de kleedkamers en douches mogelijk te maken. Oude herinneringen kwamen boven. Want wie net als wij eind 60-ger jaren in Bathmen kwam wonen, herinnert zich vast wel hoe Bathmen destijds zijn zwembad kreeg. Een projectontwikkelaar had het gemeentebestuur bewerkt om een bosperceel aan de Oudendijk te mogen verkopen voor recreatiewoningen. Uit de opbrengst zou Bathmen gratis een zwembad krijgen. Dit lukte en het ondiepe gedeelte werd geopend in 1969, waarbij Jan Leijenaar met een flinke plons vanaf een springzeil in het water werd gekieperd.

Bathmen had in die tijd weinig recreatiemogelijkheden zodat het zwembad bijzonder welkom was. Het was een plezier om zondags de ligweide vol te zien met veelal jonge gezinnen. En dominee Beerthuis was ’s middags vaak een van de eerste bezoekers. Toen in een later stadium ook het diepe gedeelte met duikplank werd afgebouwd was het zwemmen natuurlijk pas echt leuk.

Al gauw werd er een zwemclub opgericht die groeide als kool en veel schooljeugd heeft hier ook leren zwemmen. In de winter moest de zwemclub wel uitwijken naar het binnenbad van Markelo. Wie herinnert zich niet de heerlijke koffie bij café de Pot voor de ouders die moesten rijden.

Het jaarlijkse zwemkamp was altijd een belevenis. Van vrijdagavond tot zondagmiddag waren er allerlei activiteiten met soms meer dan 80 kinderen. De speurtocht op vrijdagavond was voor de kleintjes een beetje angstig, maar voor geen goud wilden ze die missen. De oudere kinderen namen hen onder hun hoede zodat het altijd goed is afgelopen. En hoe gezellig was het bij de barbecue op zaterdagavond. Veel ouders schoven mee aan en in gedachten zie ik nog het verbaasde gezicht van badmeester Koos Nieuwenhuis toen zijn worstje steeds kleiner werd in het vuur.

Toen na de gemeentelijke herindeling om financiële reden het zwembad moest sluiten, heeft het bestuur de handschoen opgepakt. Samen met zo’n 100 vrijwilligers is het gelukt het zwembad te behouden en uit te bouwen tot de huidige oase van zwemplezier voor klein en groot. Hulde! En dat al sinds 2005!

Natuurlijk vergt een zwembad onderhoud en moeten er af en toe dingen worden vernieuwd. Dat is nu het geval met de kleedkamers en natte ruimtes voor een begroot bedrage van
€ 90.000.-. Door een verantwoord beleid van het bestuur, zelfwerkzaamheid en allerlei giften is hiervoor nu € 68.447,- beschikbaar maar ontbreekt nog het laatste deel van
€ 21.523,-. De eerste actie hiervoor werd gegeven op de Battumse kermis met € 1.500,- als opbrengst van de tegeltjesverkoop. Maar nu nog die overige ca. € 20.000,-.

Bathmen heeft zich eerder van zijn goede kant laten zien door eerst de restauratie van de Dorpskerk mogelijk te maken. Daarna was de molen de Leeuw aan de beurt en vervolgens werd na de brand manege Het Ruiterkamp hersteld en vergroot. En wat te zeggen van het spektakel “Bathmen spant de kroon” van vorig jaar. Waarin een kleine gemeenschap dus al niet groot kan zijn….!

 

Wat zou het fijn zijn als Bathmen zich deze keer massaal zou inzetten voor ons mooie zwembad. Maak daarom Uw bijdrage over op bankrekening NL83RABO0103352643 o.v.v. tegeltjesactie. Een tegeltje kost € 5,- maar elk bedrag is welkom. Als U 10 tegeltjes of meer koopt krijgt U zelfs een certificaat van deelname. En dit alles onder het motto:
“De Looërmark moet blijven!”

 

Tom Hulscher.