Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ingezonden brief

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat).
Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking.

Water naar de zee dragen

De kruising Holterweg met de Spitdijk voor de spoorwegovergang de Bannink is om veiligheidsredenen gereconstrueerd en voorzien van een uitvoegstrook om naar Bathmen af te slaan.

Naar ik aanneem worden dergelijke verkeersverbeterende maatregelen ontworpen door een deskundige. Al geruime tijd is deze nieuwe uitvoegstrook afgesloten en waarom? De gemeente Deventer, waar ik deze vraag deponerende, schuift hem snel door naar een ander loket de Provincie Overijssel als eigenaar van de weg. Een Zwolse ambtenaar meldt vervolgens doodleuk dat er nu een onveilige situatie is ontstaan. Er is vervolgens een onderzoek van start gegaan dat aan het eind van dit jaar geëvalueerd wordt. Gekker kun je het in ambtelijk Nederland toch niet bedenken, eerst een onveilige situatie middels een kostbare verbouwing verbeteren, die blijkt nu zo onveilig te zijn dat er onderzoek naar moet worden gedaan. Onderzoeken doe je voor je iets gaat veranderen niet erna. Kennelijk bestaat ons ambtenarenkorps alleen nog maar uit beleidsmedewerkers en is elke deskundigheid op straat gezet.

Evert Jan Geerdes,

Bathmen.