Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ingezonden brieven:

Uitstel Bieb Bathmen?

Een dorp is geen stad

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat).

Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking.

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat).

Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking.

Uitstel Bieb Bathmen?

Wat mist er in het komplan Bathmen? Een parkeersouterrain voor gebruikers van het Biebcomplex.

De openbare parkeerruimte kent steeds minder plek in Bathmen!

Voor appartementbewoners boven de bieb is het niet leuk geen parkeerplek naast je dure huis van €. 241.000,- te hebben en dat je onze openbare ruimte moet claimen om je auto’s te parkeren. Blijkbaar heeft de overheid niet in de gaten dat de flexibeler arbeidsmarkt meer auto’s per gezin heeft gecreëerd.

Winkeliers, marktkooplui, wachtende ouders bij de basisschool en bejaarden zijn niet blij met deze armoede in ons ruime villadorp. Je ziet nu al, dat er klakkeloos op trottoirs geparkeerd wordt!

Voor fietsers, zeker voor de jongsten, begint het door slecht snoeibeleid gevaarlijk te worden.

Rolstoel- en rollatorgebruikers kunnen het centrum maar beter helemaal mijden: slecht plaveisel!

Bezuinigen op ruimte en veiligheid is àl te gek. Werd de wijkagent een ontwijkagent?

‘Poundfoolish and penny-wise’ ? oftewel bekrompen?

Denk en handel liever royaal, koninklijk zijn we allemaal!

Want: Wat als alle winkels nog beter gaan draaien?

Want: Wat als de eeuwenoude fresco’s in de NH-kerk een internationale trekpleister worden?

Wij gaan dan de Brink toch niet bestraten?

Vanaf het terras bij Boode is het dorp een stuk mooier geworden met ruim zicht op kerk en spelende kinderen op ’t schoolplein. Nu nog mooie zichtlijnen rond het marktplein.

Kijk naar Twello als goed voorbeeld voor ruimtebeleid: veel vrije parkeerplekken zijn daar in en om de kom aangelegd. Ten behoeve van de winkels, openbare voorzieningen en hun publiek.

 

Idee

Verplaats met hulp van wellicht Europese subsidies de brandweergarage naar de A1, helaas een belangrijk werkterrein voor hen, verplaats de geplande nieuwbouw op de Biebplek naar de huidige brandweergarage.

De Bieb zelf kan naar Braakhekke. Past perfect bij het Infopunt Bathmen.

Dan hebben we bij de school, op de markt voor de huidige winkeliers, voor de oudere burger en voor de fietsers mooie parkeerruimte met een openbaar terrasje bv. achter Slagerij Linker.

Misschien lenen dergelijke dorpsbeeldbepalende ingrepen zich voor een dorpsreferendum?

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!

Een voorspoedig Nieuwjaar wens ik u.

Eddy Vels.

 

Een dorp is geen stad!

Een verschil hiertussen zien de Deventer bestuurders niet, blijkt.

Het beoogde Centrumplan en de bouw van een Cultuurhuis, waarin bibliotheek en alle andere voorzieningen een plek zouden krijgen, is finaal mislukt.

De Bieb komt nu in een groot appartementengebouw; zaal Braakhekke is wel fraai opgeknapt, maar heeft een oud leegstaand achtergedeelte.

Als je de dorpsontwikkeling na de herindeling bekijkt, zie je dat alle ambtelijk geschreven lovende woorden over ons mooie dorp betekenisloos blijken te zijn.

Deventer hanteert tegenwoordig de uitnodigingsplanologie; een mooie kreet, bedacht om zelf achteroverleunend de plannen van de projectcowboys niets in de weg te leggen.

Dit betekent de regie over het ruimtelijk domein uit handen geven, maximaal profijt boven het in standhouden of verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit is het gevolg.

Het implanteren van grote stedelijk aandoende gebouwen op minimale grond gaat als een dominospel ongehinderd door het dorp en tast de karakteristieke dorpse identiteit verder aan.

Slecht voor het aanzicht van het dorp, de middenstand en het toerisme.

Afgelopen jaren zijn er veel grote appartementengebouwen gerealiseerd, bewoners parkeren vaker op gemeentegrond waardoor het voor de bezoekers in het centrum lastiger wordt een plek te vinden.

Bathmen moet dynamisch en innoverend met zijn tijd mee gaan en door eigentijds met een dorpse uitstraling te bouwen, creëer je een meerwaarde die een betere economische drager genereert.

Het karakteristieke groene dorp Bathmen, historisch gevormd rondom zijn kerk verandert sluipend in een Deventer stadswijk als we dit niet stoppen.

De Deventer regenten zwijgen als gewoonlijk in alle talen.

 

Evert Jan Geerdes.