Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ingezonden brief

Natuurbegraafplaats

Naar aanleiding van het initiatief van IJssellandschap om een natuurbegraafplaats op landgoed ’t Hemeltjen te realiseren, hebben wij gemeend dat dit een goed moment is het verleden, heden en de toekomst van het landgoed in onze ogen op papier te zetten. Als één van de oudste bewoners van het landgoed voelen wij ons zeer betrokken bij deze mogelijke verandering.


Toen kasteel Arkelstein gesticht werd rond 1520 was de omgeving van het huidige landgoed ’t Hemeltjen een plek voor voedselproductie en op hogere gronden voor geboorte, levensonderhoud, geloofsverwerking en levensafscheid. Tot rond 1600 was het een plek waarin dus ook duidelijk ruimte was voor geloof. Vandaar mogelijk de naam ’t Hemeltjen.
Aanleiding voor het voorgaande is dat uit aktes blijkt dat in het jaar 1620 een inwoner aan de Oude Postweg een schuld had aan de eigenaar van het kasteel voor vruchtgebruik van de grond, destijds onder de naam de Olde Hof.
Na vele eigenaren met hun eigen invulling van gebruik en bezit werd na de gemeentelijk indeling ’t Hemeltjen rond 1850 aangekocht door een koopmansfamilie die tevens andere grond verwierf en de boerenhoeve De Poll stichtte. Vanaf dat jaartal staat Lambertus Roeterdink vermeld in het bevolkingsregister van Diepenveen. Hij is het die in de lijn overgrootvader, grootvader, vader en dochter voor de eigenaren op de plek van onze huidige boerderij het landgoed voor de eigenaren heeft verzorgd, beheerd, heeft gevoed, geleefd en liefgehad. De tand des tijd heeft haar sporen achtergelaten op het landgoed en op onze boerderij.
De toekomst zal ook weer veranderingen met zich meebrengen voor ons, voor de eigenaren van ’t landgoed.
Weerstand tegen vernieuwing is voor ons begrijpelijk. Toen de kippenschuren van H. Egberts werden overgenomen door een hoveniersbedrijf met de daarbij behorende activiteiten zoals parkeren; het hertenkamp werd omgevormd tot paardenwei; de Paalmansweg 9 van bosbouw naar akkerbouwbedrijf overging, later een stadspark met een paddenstoel, zandruggen en bebouwing, fruitboomlanen, bakjes groenten en andere teelt werd. Daar kwam parkbeplanting voor het akkerland, in de bossen werden boomsingels geschoond voor wandelpaden en vond boskaalslag plaats voor een sterrenbos. Kale natuur, waar geen dier wat aan heeft als toekomst voor landgoed ’t Hemeltje.
Voor exploitatie en dekking van de kosten heeft een landgoed inkomen nodig. In 1970 was al sprake van draf- en rensportbanen, later trim- en fietscrossbanen. Gesproken werd over skelter- en motorcross-evenementen, bedrijfsafvalverwerking, natuurtentencamping, bungalowpark en zelfs is sprake geweest van een 18-holes golfbaan! Waarschijnlijk zijn er nog wel meer ideeën voor landgoed ’t Hemeltjen gepasseerd.
Wat is dan voor ons als buurt en voor de natuur op het landgoed de meest aanvaardbare oplossing?
Het huidige voorstel van IJssellandschap geeft volgens ons de meest solide basis voor behoud van natuur, rust en wandelgenot.
De spotprent van één der buren is leuk maar wij hebben nog nooit de laatste honderd jaar gehoord of gezien dat een hond met menselijke resten van de oude en nieuwe begraafplaats in het dorp Bathmen is afgekomen. Los daarvan geven de borden aan dat honden aan de lijn moeten en iedereen die ook maar een beetje respect heeft voor de natuur zou dat moeten doen. Het initiatief van IJsselland heeft, ons inziens, voor de gemeenschap een positieve invloed. Het levert werkgelegenheid op, horeca kan hiervan profiteren en wat te denken van diensten in de kerken in de omgeving. Bezoekers kunnen ook andere wensen hebben die de omgeving kan verzorgen.
Iedereen mag zijn keuzes maken, maar graag wel open staan voor een toekomst en het bespreekbaar houden van alles. Moeilijk of makkelijk: het telt amper in ons korte leven. Het telt wel voor de toekomst van ons eeuwenoude landgoed ’t Hemeltjen!

Fam. Olden
Holterweg 136, Lettele