Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ingezonden brieven

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat). Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking.N.a.v. jullie uitgave, 30 januari 2019, voorpagina

Teun Deijk legt graag alles naast zich neer op het gebied van klimaat en duurzaamheid – waarvan de noodzaak door wetenschappers meer dan afdoende bewezen is – en doet zich nog eens te goed aan dikke ribben.

Omdat hij geen vertrouwen heeft in het buitenland, hoeft Nederland zich ook nergens iets van aan te trekken en hij al helemaal niet.

Teun gaat er graag aan voorbij dat alle (hoognodige) veranderingen op kleine schaal zijn begonnen en dat je daar in ook inspirerend zou kunnen zijn. En bovendien dat er nooit iets gaat veranderen als iedereen zich achter ‘het buitenland’ of iets anders verschuilt.

Ik vermoed dat Teun ook niet veel geeft om welzijn van dieren.

Meestal laten huis-aan-huis bladen zich niet in met politiek geladen onderwerpen, maar als jullie dat dan toch doen, geef dan alsjeblieft geen podium aan slecht onderbouwd en kortzichtig eigen belang. Het is schadelijk, omdat anderen er makkelijk in mee gaan.

 

Met groet,

Erik Burema.