Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Waarom moet Bathmen extreem hard groeien?

Deventer bepaalt dat Bathmen moet groeien met 42% zonder deugdelijke onderbouwing.
In overleg met een klein groepje enthousiaste Bathmenaren en belanghebbende partijen heeft Deventer bepaald dat Bathmen moet groeien met 1700 nieuwe inwoners. Daarvoor zijn bijna 800 woningen nodig, waarvan er 775 in het dorp moeten komen. Die sprong is volgens deskundigen op het gebied van stedelijke ontwikkeling veel te fors. En de onderbouwing van deze extreme groeiplannen bestaat niet uit feiten en gedegen onderzoek, maar uit ongefundeerde aannames, hardnekkige overtuigingen en drogredenen:
“Bathmen moet flink groeien, want dan komen er weer meer winkels”. Een typisch voorbeeld van ongefundeerde aannames, want waarom zouden er meer winkels komen, terwijl de algemene trend is dat steeds meer fysieke winkels verdwijnen en online winkelen toeneemt?
“Bathmen moet groeien, want dan kunnen we de voorzieningen in stand houden, zoals een sporthal”. Dat klinkt logisch, want we lazen pas in de Bathmense Krant dat de huidige sporthal uit zijn voegen barst. Maar in feite is het een drogreden, want in hetzelfde artikel stond ook dat er al een nieuwe sporthal is toegezegd en binnenkort gebouwd wordt. Dus daar hebben we geen groei voor nodig.
“Er moeten meer woningen komen, want onze jongeren kunnen geen betaalbare woning vinden”. Dat is absoluut waar, maar de gemeente Deventer heeft berekend dat er voor de lokale jongeren “slechts” 100 woningen nodig zijn en voor senioren ook slechts 100. Dus daar hebben we geen extreme groei voor nodig, maar doelgerichte groei.
“Bathmen moet flink groeien, want dan komt een station dichterbij en daar is veel behoefte aan”. Dat klinkt redelijk, want de trein rijdt immers langs Bathmen. Maar ProRail heeft al duidelijk laten weten dat er geen station komt, zelfs als Bathmen flink zou groeien. Dus eigenlijk is dit ook een drogreden.
“Bathmen moet groeien om leefbaar en vitaal te blijven”. Nog een drogreden, want met 4400 inwoners heeft Bathmen een optimale omvang voor een leefbaar en vitaal dorp. En als we het dorpse karakter willen behouden, moeten we juist niet te hard groeien. Saxion studenten stellen in hun rapport over de groei met 1700 inwoners (in opdracht van de werkgroep Wonen): “Kleinschaligheid is een dorpse eigenschap die onvermijdelijk vergaat bij de uitbreiding en groei van het dorp.”
Moet Bathmen dan helemaal niet groeien? Natuurlijk moet Bathmen groeien, maar dan een gezonde groei met oog voor lokale behoefte, zoals Bathmenaren zelf willen. Hoeveel woningen hebben we daarvoor nodig? In de Enk III worden al 125 (voornamelijk gezins)woningen gebouwd voor mensen uit heel Nederland. Daarnaast hebben we voor Bathmense jongeren en senioren nog 200 woningen nodig. In totaal 325 woningen of een groei van 18%. Dat is voldoende om de voorzieningen in stand te houden, om de jongeren en senioren te voorzien, de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en
Bathmen een leefbaar en vitaal dorp te houden.

Kanttekening:
In Deventer is de ambitieuze doelstelling van 11.000 woningen nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad. En het is nog maar de vraag of dat gaat gebeuren, want het is fors meer dan de 7.000 woningen die nodig zijn voor de lokale behoefte. En het is in verhouding ook veel meer dan de landelijke doelstelling van 1 miljoen woningen. Een miljoen lijkt heel veel, maar het is toch maar een groei met 12%. Waarom wil Deventer dan groeien met 24%? En waarom moet Bathmen groeien met 42%?

Alex Ooms, mede namens een groeiend aantal Betrokken en Bezorgde Bathmense Burgers.

Bent u het eens of niet?
Laat het weten aan
bathmendorp@gmail.com