Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

50 jaar Kerk-Zijn Joppe

JOPPE – Zaterdag 27 januari 2018 om 19.00 uur wordt de ingebruikneming van de kerk (150 jaar geleden) Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in de Heilige Mis, herdacht en gevierd.In de plechtige Hoogmis op zondag 14 januari mocht men al samen met Mgr. Woorts, hulpbisschop van Utrecht, die samen met diaken Ten Bruin voorging in de viering, stil staan bij dit heugelijke en dankbare feit. Zoals Mgr. Woorts zo mooi zei: “Dankbaar dankzij priesters, de assistenten, die deze parochie hebben bediend en zeker ook dankzij parochianen, wellicht de voorouders, die hier in Joppe het geloof hebben gevierd, gebeden, gezongen en God hebben gedankt, het geloof hebben doorgegeven, in lief en leed.”

In dankbare herinnering aan de stichter Franciscus E.A. baron van Hövell tot Westerflier (1846-1926) en alle anderen die het kerk-zijn mogelijk maken in Joppe deelt men de vreugde in de viering op zaterdag 27 januari D.V. en herdenkt men de ingebruikneming van de kerk. In de Heilige Mis zal pastoor H. Scheve voorgaan, geassisteerd door diaken Ten Bruin. Het parochieel koor en organist Theo Mokkink zullen de viering opluisteren o.l.v. Piet Klein Rouweler, dirigent.

Op 6 mei wordt de wijding van de kerk herdacht en op 9 september wordt het bijzondere lustrum gevierd.