Ontmoet elkaar op het Kerstfeest in Joppe

JOPPE – Even is Joppe Bethlehem. Een plek waar men samen komt rondom de geboorte van het Kindje Jezus. In de vieringen ontmoet men elkaar in gebed en zang en buiten geniet men van een mooie kerststal met levende have.Buitenkerststal

“Zij volgden de ster en kwamen bij de stal waar het kind Jezus was geboren.” Anno 2017 straalt in Joppe ook de ster en komen op beide Kerstdagen de midwinterhoorn-Joppebloazers met de d’ Olde Roop de kerstsfeer extra luister bijzetten. De klanken van de midwinterhoorns worden met klanken beantwoord en hiermee kondigen zij de geboorte van het kind Jezus aan. Zo creëren zij een speciale sfeer rondom de kerk. U kunt dat voelen en ervaren. De kerk is op beide Kerstdagen open, zodat ook binnen de kerststal is te bekijken van 11.00 tot 16.00 uur. Volg de ster en wees welkom in Joppe.

 

Kerstavond

Zondag 24 december is er om 18.00 uur een Kerst Familieviering in de kerk in Joppe. Men komt samen om de geboorte van Jezus te vieren. Tijdens de viering zullen kinderen voorlezen en zal het kinderkoor mooie kerstliedjes zingen. Kinderen vanaf groep 3, die het leuk vinden om mee te zingen in het kinderkoor, kunnen zich om 17.30 uur melden vóór in de kerk om de kerstliedjes te oefenen. Het belooft weer een prachtige, sfeervolle Kerstviering te worden. U bent allemaal van harte welkom!

Om 22.00 uur is er de Kerstviering waaraan het Parochieel koor en fluitiste hun medewerking zullen verlenen. A.J.M. Bos, diaken zal hierin voorgaan.

Eerste Kerstdag Om 09.30 uur is er een Eucharistieviering met het Parochieel koor en waarin em.-pastoor E. Wassink voor zal gaan. ‘s Middags op Eerste Kerstdag is om 15.00 uur traditiegetrouw Kindje Wiegen. Deze korte viering van ongeveer een half uur is speciaal voor peuters en kleuters. Zij kunnen kijken en luisteren naar het kerstverhaal, samen kerstliedjes zingen en knutselen. Reden genoeg om er even tussen uit te gaan. Vorig jaar was het aantal bezoekers overweldigend. Ook dit jaar hoopt men weer op een grote opkomst. U bent allen van harte welkom!

 

150 jaar Kerk Zijn

In 2018 wordt het 150 jarig bestaan van de R.K.-Kerk in Joppe herdacht. Dit wordt gevierd op diverse momenten in een aantal vieringen door het jaar heen. Omdat de kerk sedert 27 januari 1868 als parochiekerk bestaat, wordt gestart met een Eucharistieviering op zaterdag 27 januari waarin Mgr. H. Woorts (hulpbisschop van het Bisdom Utrecht) en pastoor H. Scheve voor zullen gaan.

De kerk, die is opgedragen aan Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, is gesticht door Franciscus E.A. baron van Hövell tot Westerflier (1846-1926). In het voorportaal houdt een marmeren gedenkplaat de gedachtenis aan de stichter levend. Buiten, boven de toegangsdeuren, prijkt zijn wapen. De kerk is tijdens de Tweede Wereld Oorlog zwaar beschadigd geweest, maar door inzet van de geestelijken en de parochianen is de kerk behouden. Restauraties en onderhoud maken dat de kerk er nog fier bij staat. Men is dankbaar dat de 150ste verjaardag van de kerk gevierd mag worden Over het programma zult u later meer horen. Op de site www.rkkerkjoppe.nl vindt u het laatste nieuws.