Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Collectenieuws Laren

LAREN – Dankzij de collectanten uit Laren is er dit jaar een bedrag van € 1576,75 opgehaald voor het Fonds van Verstandelijk Gehandicapten.Hiermee steunt het Fonds projecten en activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, om zich zo te kunnen ontwikkelen.

Collectanten; hartelijk bedankt voor jullie inzet!