Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Collectenieuws Laren

LAREN – Dankzij collectanten uit Laren is er dit jaar een bedrag opgehaald van € 1.678,58 voor het Fonds verstandelijk gehandicapten. Hiermee steunt het Fonds projecten en activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, om zich zo te ontwikkelen.Collectanten bedankt voor jullie inzet!