Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

College Lochem stelt raad duur-

zaam beheer laanbomen voor

Inwoners Laren hebben Oude Holterweg opnieuw ingeplant

LOCHEM – Om de veiligheid van weggebruikers te kunnen garanderen, is beheer en onderhoud van de bomen langs de gemeentelijke wegen belangrijk. Dit onderhoud kost echter ook veel geld. Belangengroepen hebben meegedacht over manieren waarop goed beheer en onderhoud toch betaalbaar zouden kunnen zijn. Het college stelt de raad nu voor om de laanbomen op een duurzame landschappelijke manier te gaan beheren.Het voorstel voor duurzaam beheer gaat uit van een zo hoog mogelijke opbrengst voor het hout. Zo blijft het betaalbaar. De houtsnippers die vrijkomen bij kap en onderhoud worden gebruikt om gebouwen te verwarmen. In dit voorstel worden oude, maar gezonde, beeldbepalende bomen maximaal gespaard, omdat ze het landschap verfraaien. Dit betekent dat er regelmatig controle plaatsvindt op de gezondheid en veiligheid van de bomen. Die controle is de basis voor een beheerplan van laanbomen langs de gemeentelijke wegen. Niet beeldbepalende bomen komen in een kapcyclus van 70 jaar. Dit is een gebruikelijke kapcyclus voor laanbomen die jaarlijks neerkomt op de kap en herplant van ongeveer 680 bomen.

Wil duurzaam beheer van laanbomen ook kostenneutraal zijn, dan zouden meer bomen, waaronder ook meer beeldbepalende, gekapt moeten worden. Snippers en stamhout moeten dan meer opbrengen. Een andere mogelijkheid zou traditioneel beheer zijn. Hierbij gaan de houtsnippers naar de traditionele afzetmarkt. Bij deze mogelijkheid zou de gemeente het aspect van het betaalbaar maken van het beheer en onderhoud niet kunnen oplossen.

 

Herplant

Waar kap noodzakelijk is om veiligheid van weggebruikers en omwonenden te kunnen garanderen, plant de gemeente nieuwe bomen. Soms kan dat direct, soms pas later als in een laan voldoende ruimte en licht zijn ontstaan om de nieuwe bomen voldoende groeikansen te geven. Als de raad kiest voor duurzaam beheer, dan onderzoeken gemeente en dorpsraden of omwonenden de herplant op zich kunnen nemen. De dorpsraden van Almen en Laren denken hierover mee. Intussen hebben inwoners uit Laren de Oude Holterweg al opnieuw ingeplant. Zij krijgen, in ruil voor hun inzet, vergoeding die zij kunnen inzetten voor de Larense gemeenschap. De gemeente betaalt dat uit de opbrengst van het hout en de biomassa van de gekapte laanbomen.

 

Besluitvorming

Op 23 mei bespreekt de gemeenteraad de manier waarop de gemeente in de toekomst het beheer en onderhoud aan laanbomen in het buitengebied gaat uitvoeren. In haar vergadering over de kadernota op 4 juli neemt de raad een definitief besluit over het beheer. Het onderzoek naar nieuwe beheermethoden wordt voor een deel gefinancierd vanuit het regiocontract Beleef de Berkel.