Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Kerstmiddag voor senioren

in Laren

LAREN – Evenals voorgaande jaren organiseert de Stichting Vrienden van Ruempol een kerstmiddag voor senioren.Men nodigt alle senioren van harte uit voor het bijwonen van deze kerstviering op maandag 19 december in het Kulturhus van Laren, aanvang 14.00 uur, tot ongeveer 18.00 uur.

De middag wordt verzorgd door het Dinkelduo met sfeervolle kerstliederen, gedichten, samenzang en een kerstverhaal, dit alles in het dialect. Een middag vol warmte en gezelligheid.

Na afloop wordt gezamenlijk een warme maaltijd gebruikt. De eigen bijdrage is € 12,50 p.p.

Belangstellenden die geen vervoer hebben, kunnen dit melden bij de opgave.

Opgave tot 12 december bij Annie Pasman tel. 401903 of Jenny Nieuwenhuis tel. 221408.