Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Kerstmiddag voor senioren in Laren

LAREN – Evenals voorgaande jaren organiseert de Stichting Vrienden van Ruempol een kerstmiddag voor senioren uit Laren. Alle senioren worden van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze kerstviering op woensdag 18 december in het Kulturhus van Laren, aanvang 14.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.De middag wordt verzorgd door het vrouwenkoor Eigen Wiese uit Raalte, dat hoog aangeschreven staat hier in de regio, de vrouwen hebben een uitgebreid kerstrepertoire met veel bekende kerstliedjes, aangevuld met samenzang.

Het kerstverhaal wordt dit jaar verzorgd door Rika Groot Wesseldijk. Een middag vol warmte en gezelligheid.

Na afloop wordt gezamenlijk een warme maaltijd gebruikt.

De eigen bijdrage is €15,00 p.p.

Belangstellenden die geen vervoer hebben, kunnen dit melden bij de opgave.

Opgave tot 14 december bij Janny Hakkert, tel. 254293 of Jenny Nieuwenhuis, tel. 221408.